Gå til hovedindhold

Befordringsmuligheder til fysioterapeut

Spørgsmål

Min datter på 22 år (og udeboende) har sclerose og pt. ramt af et attak. Attakket sidder på hjernestammen, og hun har problemer med ikke at kunne mærke hænder og fødder og balancen er hårdt ramt. Hun har fået bevilget vederlagsfri fys og skal afsted 2 gange om ugen. Kan hun få transport til sådan vederlagsfri fys, når hun ikke er i stand til at tage bus og selv køre, og hvis ja - hvor/hvordan søger man efter det?

Svar

Jeg forstår spørgsmålet sådan, at det handler om vederlagsfri fysioterapi i privat praksis og ikke genoptræning i kommunalt regi.

Din datter er ikke automatisk berettiget til dækning af befordring til fysioterapeut.

Jeg kan ikke se af dit spørgsmål, om din datter er bevilget ganghjælpemidler, i givet fald bør din datter undersøge mulighederne for handicapkørsel. Herudover bør din datter undersøge om der er mulighed for flextrafik. Befordringsordningerne kan oplyses nærmere i kommunen, og reglerne findes på Regionens trafikselskabs hjemmeside.

Jeg ved ikke, om din datter kan være omfattet af mulighederne for dækning af merudgifter  h. t. lov om social service § 100. Reglerne findes nærmere omtalt på Scleroseforeningens hjemmeside under Lovgivning.

Under alle omstændigheder er din datters kommune forpligtet til at rådgive om eventuelle muligheder.