Gå til hovedindhold

Behandlingsvalg ved MS

Spørgsmål

Hvordan vælger lægerne medicin, mellem præparater der minder om hinanden? F.eks. om man skal have Zeposia eller Gilenya? Rebif eller Avonex? Rituximab eller Ocrevus?

Der kan vel være noget økonomi i det, f.eks. hvis patienten er over 45, og man skal vælge mellem Ocrevus og Rituxumab? Er der også økonomi i det ved de andre præparatvalg, eller har de forskellige bivirkningsprofiler og effekt?

Jeg ved godt, at Medicinrådet laver nogle behandlingsvejledninger, og at de fleste f.eks. anbefales at starte på Tecfidera. Men er det ellers lidt arbitrært, når man står og skal vælge mellem Rebif og Avonex, eller er der flere overvejelser i det? 

Svar

Som du selv nævner, er det Medicinrådet der løbende udgiver behandlingsvejledning for MS. Medicinrådet udarbejder vejledningen i samarbejde med et hold MS neurologer, og vejledningen følges i så stort omfang som muligt. Der kan være forhold som gør, at ligestillede præparater vælges fremfor det anbefalede, hvilket vil bero på særlige forhold hos den enkelte patient. Det kan være forhold som risiko for bivirkninger, patientens mulighed for at tage behandlingen, tilstedeværelse af andre sygdomme som kan påvirkes af MS behandlingen, ønske om graviditet, mm. Ved brug af MS medicin, som afviger fra Medicinrådets anbefaling,  vil det være hensynet til patienten og ikke økonomi, der afgør valget.