Gå til hovedindhold

Bekymring om demens

Spørgsmål

Jeg er en 66-årig kvinde med sekundær progressiv MS, diagnose ’84, der det sidste år har følt, at jeg er ved at blive dement. Er dette almindeligt for os gamle, der har haft sclerose i snart 35 år? I fald så kan man gøre noget for at forsinke processen, og hvordan er prognosen?

Svar

Du skriver, at du det sidste år har følt, at du er ved at blive dement, og at dine kognitive vanskeligheder kan forværres på kort tid, for efterfølgende at bedres igen.
En del mennesker med sklerose får med tiden mange kognitive vanskeligheder. Mange af mine klienter giver udtryk for den samme bekymring som dig. De hyppigste kognitive vanskeligheder som følge af MS er er nedsat mentalt tempo, problemer med koncentration og nedsat overblik/planlægningsevne (kognitive styringsvanskeligheder). Som følger heraf får man også ofte problemer med at nyindlære, og dermed også problemer med at huske det nyindlærte (hukommelsesbesvær).

Disse vanskeligheder er forskellige fra dem, man ser ved de mest almindelige demenssygdomme. Problemerne med at huske som en følge af MS er først og fremmest problemer med at genkalde sig ting, som man burde kunne huske. Det er meget sjældent, at der er problemer med at genkende. Ved f.eks. Alzheimers Sygdom får man netop problemer med at genkende. Ved en demensundersøgelse kan man vurdere, om der er et mønster i vanskelighederne, som matcher det man primært ser hos mennesker ved MS, eller om problemerne kan skyldes noget andet.

Du fortæller, at dine symptomer ofte forværres for derefter at forsvinder igen. Det er atypisk i forhold til de symptomer, som vi ser som følge af demenssygdomme. De er vedvarende, selv om træthed, fysisk sygdom mv. også kan påvirke graden af vanskeligheder ligesom ved MS. De forsvinder dog aldrig helt.

Jeg synes, at det er en god ide, at du er blevet henvist til en demensudredning for en sikkerheds skyld. Der kan dog være mange andre faktorer end demenssydomme, som kan påvirke tænkningen, Du kan evt. også vurderes ved dit skleroseteam/klinik, hvis demensudredningen ikke giver en forklaring.

Som med alle andre symptomer ved MS, er det svært at sige noget om prognosen for kognitive vanskeligheder som følge af MS. Nogle oplever en stille og rolig forværring, andre oplever et hurtigere forløb og andre igen kan have længere perioder helt uden, at de oplever, at tænkningen bliver dårligere.

Du skal om muligt prøve at minimere andre faktorer/lidelser, som påvirker din tænkning f.eks. træthed, smerter, depression og stress. Det er vigtigt at spise sundt, få dagligt motion og frisk luft i det omfang ens fysiske handicap giver mulighed for det, lave ting i dagligdagen, som giver livsglæde – altså nærende og ikke så mange tærende aktiviteter og forsøge at udfordre sin tænkning. Dette kan gøres igennem aktiviteter og opgaver, der er en del af dagligdagen som f.eks. at læse avis, lytte til radioprogrammer, med et indhold man normalt ikke ville lytte til mv. Gerne aktiviteter, der har et tvist af nyt indhold. Men hele tiden under hensyntagen til graden af udtrætning og de kognitive vanskeligheder. Niveauet må ikke være højere, end at du kan få noget ud af det.