Gå til hovedindhold

Beregning af pension og boligsalg

Spørgsmål

Jeg får førtidspension efter den gamle ordning og er gift. Min mands indtægt gør, at jeg ikke får pensionstillæg, så mine spørgsmål går på reducéring i grundbeløbet.

Er overskud ved boligsalg at betragte som en indkomst? 

Påvirker min fortjeneste ved aktiesalg mit grundbeløb/pension? Og er det rigtig forstået, at det ikke betyder noget for min pension, hvis det er min mand som har en aktiegevinst?

Svar

Fortjeneste ved boligsalg er i de fleste tilfælde, skattefri. Der er specielle regler, der gør sig gældende vedrørende salg af parcelhuse – kaldet ”parcelhusreglen”, det kan ejendomsmæglere vejlede om. Skattefrit overskud ved salg af bolig vil blive betragtet som formue. Egne andre indtægter (renter, arbejdsindkomst m.m.) påvirker beregning af grundbeløb. Formue påvirker ikke beregningen. Det er muligt at lave en vejledende beregning af førtidspension uden brug af NemID på Borgerservice.dk. Som nævnt er beregningen vejledende, brug beregningsdato 1.1. som udgangspunkt. 

Nu kan jeg jo af gode grunde ikke vide, om du modtager mellemste eller højeste førtidspension, men vil bare gøre dig opmærksom på, at fx ændring af mellemste førtidspension til højeste førtidspension ikke er en mulighed, hvis du er fyldt 60 år. Evt. bistands-/plejetillæg skal søges før alder for folkepension.

Kontakt evt. socialrådgiver i Scleroseforeningen for nærmere vejledning.