Gå til hovedindhold

Betaling for handicapparkeringsplads

Spørgsmål

Jeg vil høre, om det virkelig kan være rigtigt, at man selv skal betale for et nyt nummerpladeskilt ved skift af bil, når man har fået bevilget handicap p-plads af kommunen?

Svar

Jeg forstår det sådan, at du har fået reserveret en handicapparkeringsplads jf. færdselsloven § 92 stk. 3:

Når særlig tungtvejende hensyn taler herfor, kan vejmyndigheden efter stk. 1 træffe bestemmelse om, at en parkeringsplads skal reserveres til et eller flere bestemte køretøjer, som anvendes af en person med handicap.

Praksis på området er sådan, at kommunen betaler for etablering af handicapplads, når den er tilgængelig for alle bilister med parkeringskort.

På private fællesveje betales udgifterne som udgangspunkt af ansøgeren. Jeg tænker, at du også oprindelig betalte udgifterne forbundet ved etablering af parkeringspladsen. Forholder det sig sådan, ja så vil ændring af nr. plade også være din udgift.

Der kan være situationer, hvor afdelingen for Vej & Trafik i kommunen har vedtaget andre retningslinjer.

I fald du opkræves betaling og det er i overensstemmelse med reglerne for Vej & Trafik, kan der måske være mulighed for ansøgning af denne udgift gennem reglerne for merudgiftsydelse (læs nærmere om disse regler på hjemmesiden). Der er dog ikke – mig bekendt – truffet principielle afgørelser på dette område, men der sker jo ikke noget ved at forsøge. Alternativt kan der måske være mulighed for ansøgning om enkeltydelse eller personligt tillæg, alt afhængig af om du er selvforsørgende, førtidspensionist efter reglerne før 2003 eller efter.