Gå til hovedindhold

Betingelser for førtidspension

Spørgsmål

Til august har jeg 30 års-jubilæum på min arbejdsplads - de 20 år i fleksjob 12 timer om ugen pga. sclerose. Diagnosen fik jeg i 1997, samme år startede vi egen virksomhed samtidig med, at vi begge havde fuldtids-jobs. Jeg gik dog hurtigt ned på 31 timer om ugen. Vi har ikke længere egen virksomhed.

Mine største "skavanker" med sygdommen er: trætheden, hukommelses- og koncentrationsbesvær, problemer med at være sammen med andre (på trods af at jeg egentligt er en festabe), tiltagende tic's og udbrud ved træthed og kramper. Jeg har lettere nedsat kraft i højre side af kroppen, og kan "ikke stole på" min højre hånd.

Mit spørgsmål til jer er, hvorvidt I vil vurdere, om der er sandsynligt, at jeg vil kunne få tilkendt en førtidspension? Og hvordan jeg i så fald vil være økonomisk stillet. Jeg indbetaler fleksydelsesbidrag, og er født i 1961, er stadig gift.

Min arbejdsplads er og har været utroligt forstående, men jeg føler selv, at min indsats er ved at være pinlig pga. manglende hukommelse og koncentrationsbesvær - jeg er bogholder. Det sidste år har jeg ikke været inde på kontoret alle 3 arbejdsdage hver uge, max 2, ofte kun 1. Det er blevet uoverkommeligt at komme af sted, og jeg har endda fået min gamle chefs kontor, da han gik på pension for 1 1/2 år siden. Det fik jeg, fordi min nye chef håbede på, at jeg så ville kunne holde ud at komme derind oftere. Ja, det er en uhørt forstående arbejdsgiver, jeg har, og jeg har altid været utroligt glad for mit arbejde. Jeg magter det bare ikke længere.

Svar

Jeg forstår, at du er nået til et punkt, hvor du har behov for at tænke over, hvad du kan have mulighed for. Jeg forstår, at du nu er 56 år og der som sådan er omkring 8 år til du ville kunne have mulighed for at trække dig tilbage med fleksydelse.

Jeg opfatter det sådan, at du ikke har/har haft sygedage af betydning på din arbejdsplads, men at du har formået at passe dit arbejde på de fleksible vilkår, som din arbejdsplads har givet mulighed for. Derfor tænker jeg også, at Jobcentret næppe har nogen opfattelse af, at det er et problem for dig at magte dit arbejde i samme omfang, som tidligere. Hvor meget har du talt med din arbejdsgiver om din nuværende situation? Jeg går ud fra, at der også på din arbejdsplads er MUS samtaler, hvor disse ting drøftes. Dit fleksjob forstår jeg også er oprettet efter reglerne før 2003.

Hvorvidt du kunne være berettiget til førtidspension har jeg ingen mulighed for at udtale mig om. Jeg vil foreslå, at du dels taler med din arbejdsgiver om din fornemmelse af utilstrækkelighed, og så tænker jeg, at I endnu en gang gennemgår om der er andre muligheder på jobbet. Jeg ved ikke om det er relevant at tale om færre abejdstimer/arbejdsopgaver/mulighed for personlig assistance, men vil alligevel foreslå, at I drøfter dette. Om der er behov for hel/delvis sygemelding kan jeg heller ikke vurdere, men vil bare nævne det. Det næste er at kontakte Jobcentret og der oplyse, at det er svært for dig at honorere kravene på arbejdspladsen, og du derfor er i tvivl om, hvad du bør gøre. Det er Jobcentrets forpligtelse at vejlede dig, dels om evt. muligheder for støtte på arbejdspladsen dels evt. nedsættelse af arbejdstid - hvilket evt. kan resultere i ansættelse efter fleksjobreglerne efter. 1.1.2003.

Betingelserne for førtidspension er, at der ikke er nogen reel arbejdsevne i behold. Arbejdsevnen skal derfor under alle omstændigheder vurderes/afklares. Det kan måske ske på din nuværende arbejdsplads, hvis ikke vil Jobcentret skulle vejlede dig om, hvor og hvordan. Satserne på førtidspension fremgår af Borger.dk, og her er mulighed for at beregne en førtidspension - også uden brug af NemID. Under alle omstændigheder vil jeg anbefale dig at få gjort noget ved din situation på nuværende tidspunkt.

Du har også mulighed for at drøfte din situation nærmere med den socialrådgiver i Scleroseforeningen, der dækker det område, hvor du bor. Scleroseforeningens kontor i Valby kan kontaktes herom.