Gå til hovedindhold

Boligændringer

Spørgsmål

Vi står i den situation og måske skal bygge nyt stuehus. Findes der mulighed for hjælp og rådgivning indenfor foreningen, til at planlægge og tegne handicap/kørestolsvenlig bolig, eller kan I anbefale et sted at få hjælpen fra, så vi kan fremtidssikre nybyggeriet, og det ikke skal laves en masse om, i tilfælde af at jeg skulle ende i kørestol?

Svar

Scleroseforeningen har ikke ansat byggevejledere, men jeg går ud fra, at jeres kommune har ansat ergoterapeuter, der kan rådgive omkring forskellige forhold, som I skal være opmærksomme på. Kommunens Teknik/Miljøforvaltning har forventeligt også personer ansat med et vist kendskab.

Der findes arkitekter, som også har stor viden på dette område, nu kan jeg jo ikke anbefale nogen, men søg på internettet på f.eks. ”arkitekt handicapegnet”, så kommer der en del frem. Herudover Dansk Handicapforbund danskhandicapforbund.dk - råd og vejledning - tilgængelighed. Det handler godt nok primært om offentligt byggeri, men der er nogle oplysninger vedrørende eksempelvis bad/toilet.

Jeg håber, at det kan bringe jer lidt videre, og under alle omstændigheder er den kommunale ergoterapeut interesseret i at forebygge senere boligændringer.