Gå til hovedindhold

Boligændring/parkering af crosser

Spørgsmål

Jeg har for 2 uger siden fået bevilliget en el-scooter fra kommunen, som jeg er rigtig glad for og ser frem til at bruge. Her er så lige et problem, som jeg ikke havde forudset. Jeg bor i en lille andelsforening, og bestyrelsen bliver informeret om, at jeg har brug for en p-plads udenfor gadedøren, da jeg ikke kan bruge køkkentrappen.

Det er ikke velset, at der skal tages lidt af forhaven og opsættes en postkasse på muren, hvori stikkontakt og oplader skal være. Kan bestyrelsen sige nej til p-plads mm. Hvor kan jeg finde information om mine og bestyrelsens rettigheder?

Svar

Andelsforeninger har vedtægter og husorden, som er vedtaget af bestyrelsen. Jeg tænker også, at du har eksemplarer af disse liggende. Ordlyden plejer tit at være noget lignende som sådan:”cykler, knallerter og barnevogne skal parkeres ….”, ”fællesarealer skal holdes ryddelige …”. Orienter dig om reglerne i din Andelsforening og søg i givet fald bestyrelsen, om der kan være mulighed for dispensation. Måske skal det vedtages ved fælles beslutning mellem andelshaverne.

DUKH har beskrevet reglerne for boligændringer.