Gå til hovedindhold

COVID-19 og MS

Spørgsmål

Her på hjemmesiden nævnes patienter i immunsupprimerende medicin, som værende i øget risiko for at blive smittet og for et alvorligt forløb. Det forstår jeg godt.

Jeg undrer mig over, at der ikke nævnes noget om den store gruppe af sclerosepatienter, som ikke er i behandling. Jeg har læst flere steder, at immunforsvaret i forbindelse med corona, hyperaktiveres og angriber patientens egne organer. Det er vel også derfor Binyrebarkhormon indgår i behandlingen hos indlagte Coronapatienter? Et immunsystem der angriber kroppen selv, er jo i forvejen det der sker med sclerose.

Jeg har SPMS og derfor ikke i behandling med noget. Jeg har virkelig ikke brug for at mit immunforsvar hyperaktiveres. Hvad tænker du om det, og er der tilbagemeldinger der kan kaste lys?

Angående Corona vaccinen Finn Sjelleberg skriver på hjemmesiden, at den ligner andre vacciner, men det er jo ikke rigtigt. Normalt er vaccinen svækket virus. Corona vaccinen er en m-RNA vaccine. Vaccine fyrer op for immunsystemet. Igen, kan det ikke forårsage generel aktivitet i forhold til sclerosen?

Svar

Ved et aggressivt COVID-19 forløb, sker der vævsskader i lungerne, der kan være medieret af et dysreguleret immunsystem. Dette er dog et væsentligt andet respons, end det der ses ved den autoimmune reaktion i central-nervesystemet hos mennesker med MS, og de to tilstande kan ikke umiddelbart sammenlignes.

Foreløbige indberetninger om COVID-19 fra mennesker med MS, giver ikke indtryk af, at MS forværrer COVID forløbet, og heller ikke at der sker en aktivering af MS ved COVID. Infektioner kan generelt øge risikoen for at få attak, men der er ikke noget, der tyder på, at COVID-19 adskiller sig fra andre infektioner i den forbindelse. Der er heller ikke mistanke om, at COVID-19 RNA vaccinen giver anledning til aktivering af MS og adskiller sig derved heller ikke fra sædvanlige antigenvacciner.