Gå til hovedindhold

DJØF/JØP afviger fra markedet ved ikke at have sclerose som dækket ved kritisk sygdom

Spørgsmål

Jeg har netop fået konstateret dissemineret sclerose, og har undersøgt muligheden for at få erstatning for kritisk sygdom. Jeg er medlem af DJØF/JØP, og kan konstatere at JØP har fraveget Forenede Gruppelivs almindelige betingelser vedrørende kritisk sygdom hvad angår lige netop sclerose. Jeg skal i stedet anmelde sygdommen til min ulykkesforsikring som en legemsbeskadigelse, hvilket jeg naturligvis undrer mig over og finder rigtig ærgerligt, når sygdommen i FG's almindelige betingelser behandles på lige vilkår med alle de andre typer af kritiske sygdomme nævnt i betingelserne. Jeg skal have et erhvervsevnetab på min. 2/3 for at få erstatning fra ulykkesforsikringen. Kan du sige, om der er andre muligheder for erstatning? Og ved du, om der er nogen, der har fået noget ud af at gå videre med sagen til eks. Forsikring & Pension?

Svar

Det er en rigtig ærgerlig situation, du er havnet i, men desværre har jeg ikke erfaring for, at det har kunnet betale sig at gå videre gennem Forsikring & Pension, men mindes heller ikke at have haft lignende sager. Derfor vil jeg da anbefale dig at tage fat i Forsikring & Pension. Der bør også lægges pres på DJØF/JØP/FG, således at vilkårene ændres til at være markedskonforme, så her synes jeg også, du skal bringe sagen videre.