Gå til hovedindhold

Dokumentation for merudgifter

Spørgsmål

Kan kommunen forlange, at vi gemmer vores kvitteringer på den havehjælp vi får penge til fra kommunen via § 100?

Svar

Jeg vælger at klippe et svar fra den juridiske hotline fra Ankestyrelsen:
Kan kommunen forlange kvitteringer til sandsynliggørelse af merudgifter efter servicelovens §100?

Handicappede og ældre » Merudgifter » Dækning af udgifter og beregning

Kommunen kan ikke kræve dokumentation for afholdelsen af merudgiften

Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål:

Efter vejledningen om særlig støtte til voksne følger, at en merudgift alene skal sandsynliggøres, og at der ikke kan stilles krav om dokumentation. Det ønskes vejledende oplyst, om kommunen som led i den sandsynliggørelse er berettiget til at stille krav om fremvisning af kvitteringer og lignende i de tilfælde, hvor en kvittering på en given merudgift uden besvær kan fremskaffes. Det bemærkes, at det ikke ses, at Ankestyrelsen i nogle af deres principafgørelse vedrørende servicelovens § 100 har berørt denne problemstilling.

Juridisk hotline svarede:

Vi kan oplyse, at vi i Principafgørelse 98-13 har truffet afgørelse om spørgsmålet vedrørende merudgifter til børn.

I afgørelsen fastslås, at sandsynliggjorte merudgifter betyder, at kommunen ikke kan kræve dokumentation for afholdelsen af udgiften. Der skal laves et overslag over omfanget af de behov, som barnet eller den unge med al sandsynlighed vil få i det kommende år, og hvad det medfører af merudgifter.

Sigtet med ydelsesformen er at give modtageren mulighed for selv at tilrettelægge, hvordan behovet bedst kan dækkes. Kommunen skal ikke søges om hjælp for hver enkelt konkret udgift.

Sagen vedrørte merudgifter til et barn (§ 41), men samme princip gælder ved § 100.

Ovenstående udelukker selvfølgelig ikke, at borgeren kan vælge at sandsynliggøre sine fremtidige udgifter ved at samle kvitteringer for allerede afholdte udgifter. Men kommunen kan ikke stille det som krav.

Et svar fra juridisk hotline er en vejledning, der gives til kommuner. Der er ikke tale om en afgørelse. Vejledningen sker med forbehold for, at Ankestyrelsen måske ikke kender hele oplysningsgrundlaget og måske heller ikke tidligere har forholdt sig til problemet i en Principafgørelse.

Jeg kan anbefale dig at medbringe dette svar til din kommune.