Gå til hovedindhold

Dropfodsstimulator

Spørgsmål

Jeg træner ret intensiv styrketræning af mine ben med min fysioterapeut to gange om ugen. Vi har særligt i den senere tid fået fokus på mit ene fodled, da jeg har en tendens til at snuble over foden, der dropper ned.

Vi har i et stykke tid drøftet muligheden for en dropfodsstimulator, som jeg nu har afprøvet hos fysioterapeuten. Både min fysioterapeut og jeg selv er ikke i tvivl om, at jeg vil have glæde af dropfodsstimulatoren, og jeg vil meget gerne have en, da jeg kan se muligheder for både at træne med den og generelt få en bedre gang med den på.

Jeg er fuldstændig klar over, at meningen med en dropfodsstimulator er, at den anvendes kontinuerligt, og at den kun virker, hvis den anvendes på den måde. Jeg er også klar over, at den kun bevilges, hvis man anvender den kontinuerligt. Imidlertid er jeg ret følsom over for at skulle have stimulatoren på benet hele dagen og vil uden tvivl have behov for at tage den af og på i løbet af dagen. Jeg ved, jeg vil gøre mig umage med at bruge den mest muligt, og måske ville jeg vænne mig til den lidt efter lidt, men jeg ville lyve, hvis jeg på forhånd garanterede, at jeg kommer til at bruge den fra morgen til aften hver dag.

Har jeg på baggrund af ovenstående ikke mulighed for at få en dropfodsstimulator bevilget? Jeg har aldrig ansøgt om et hjælpemiddel før, og jeg ønsker at være fuldstændig ærlig om mine hensigter. Min fysioterapeut har fuld forståelse for mine overvejelser og nævner bl.a., at der kan være tidspunkter på dagen, hvor det ikke er specielt hensigtsmæssigt at have den på (f.eks. når man står meget stille og laver mad, og hvor der ikke er tale om egentlig gang).
 

Svar

Jeg kan ikke svare dig på, hvorvidt du vil få en dropfodsstimulator bevilget. Det beror på en konkret vurdering, men jeg er helt klart af den opfattelse, at du skal lytte til, hvad din fysioterapeut siger. Får du stimulatoren bevilget tænker jeg også, at du nok i videre udstrækning vil anvende den.

Reglerne for hjælpemidler er som følger og du er under alle omstændigheder i målgruppen.

Hjælpemidler
§ 1. I henhold til § 112, stk. 1, i lov om social service skal kommunalbestyrelsen yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet

1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller
3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv.