Gå til hovedindhold

El-scooter

Spørgsmål

Jeg er meget gangbesværet pga. sklerose. 2 gange om ugen kører jeg med taxi til og fra mit minifleksjob. 2 gange om ugen kører jeg med handicapkørsel til og fra fysioterapeut. Jeg kører jævnligt med handicaptransport for at hjælpe min demente mor, eller til arrangementer i for eksempel Scleroseforeningen. En gang imellem vil mine venner godt have mig med i byen/arrangementer eller på ferie, hvor de skubber min manuelle kørestol.

Til diverse møder er jeg dog tvunget til at spørge andre, om jeg kan køre med dem. Jeg ville rigtig gerne være fri for at ligge venner og bekendte til byrde, og har derfor tænkt på en sammenklappelig el-kørestol til meget korte distancer eller at have med i handicaptransporten, eller en sammenklappelig el-scooter, og jeg har derfor ansøgt min kommune om hjælp til det. Kommunen vil dog kun yde hjælp, hvis jeg har et væsentligt behov for kørsel (mindst 2 gange om ugen) og vist kun til en el-scooter, som jeg ikke selv er i stand til at klappe sammen.

Jeg har ikke kræfter nok til selv at køre min manuelle kørestol, som jeg selv har købt. Jeg har kørekort, men har kun kørt 1 gang som 18. årig. Hele mit liv har jeg været vant til at gå eller køre med offentlig transport. Nu kan jeg maksimum gå 2-300 meter, og min balance er for dårlig til, at jeg kan benytte offentlig transport. Er jeg tvunget til selv at købe en sammenklappelig elektrisk kørestol som er så let, at jeg selv kan magte den, eller har jeg andre muligheder?

Svar

Jeg går ud fra, at du har fået en skriftlig afgørelse med begrundelse og klagemulighed.

El-scootere kan bevilges som hjælpemiddel eller forbrugsgode. Hvorvidt du kan blive bevilget el-scooter, kan jeg som sådan ikke udtale mig om, men tænker, at det kriterium, som din kommune har stillet op, lyder i mine øre som noget,  du ville opfylde, da du forventeligt vil anvende el-scooter oftere, end du nu tænker. DUKH har på deres hjemmeside flere gode beskrivelser og svar vedrørende el-scootere.

Du skriver, at du kører med taxi til og fra dit job, nu ved jeg jo ikke, hvor din arbejdsplads er beliggende og ej heller udgiften til befordring til og fra arbejde. Af samme grund kan jeg så heller ikke vide, om du er omfattet af reglerne om befordringsfradrag til og fra arbejde, her tænker jeg på Ligningslovens § 9D. Det er muligt at læse nærmere om disse regler på Scleroseforeningens hjemmeside.

Jeg ved heller ikke, om du er bekendt med muligheden for en ledsageordning, jeg får den tanke fordi, du skriver, at du er nødt til at få andre til at skubbe din manuelle kørestol. Måske kunne en ledsageordning være en mulighed for dig. Du kan også læse nærmere herom på Scleroseforeningens hjemmeside.

Du har også mulighed for yderligere vejledning gennem Scleroseforeningens socialrådgiver, du skal blot kontakte Scleroseforeningen på 36 46 36 46 herom.