Gå til hovedindhold

Erstatning og udregning af méngrad

Spørgsmål

Vi har i længere tid kæmpet med vores forsikringsselskab i forbindelse med udbetaling af forsikringssum. Min kæreste fik konstateret sclerose i 2009. Hun er siden blevet tilkendt fleksjob (2/3) samt får udbetalt "tab af erhvervsevne", da hendes pensionsselskab har vurderet hende til mere end 50% uarbejdsdygtig. Vores Gruppeulykkesforsikring dækker dissemineret sclerose. Forsikringen har en sum på 250.000, hvoraf man får udbetalt den procentdel de vurderer ens méngrad til. 

Forsikringsselskabet har vurderet min kærestes méngrad til 5%. De skriver i brevet: ”Lægekonsulenterne har efterfølgende truffet deres afgørelse ud fra beskrivelsen af generne, dvs. stikken i svømmehudsområdet og træthed og koncentrationsbesvær, og vurderer at de beskrevne gener svarer til en méngrad på 5% idet tab af 3. og 4. eller 5. tå udløser en méngrad på mindre end 5% jf. Arbejdsskadestyrelsens méntabel punkt D.2.1.11.” Forsikringsselskabet følger i næste afsnit af brevet op med: ”Den beskrevne træthed og generne med koncentrations- og hukommelsesbesvær kan ikke henføres til en egentlig bestemmelse i Arbejdsskadestyrelsens méntabel, men indgår i den samlede méngrad på 5%.”

Vi er ikke enige i deres vurdering af min kærestes mén svarende til 5%. Men der hvor jeg har brug for din ekspertise, er i forbindelse med om de burde vurdere min kærestes méngrad på anden vis. I vores Gruppeulykkesforsikring § 8.3 står der nemlig følgende: ”Ved skader hvor méngraden ikke kan fastsættes efter Arbejdsskadestyrelsens méntabel, fastsættes mengraden i forhold til forringelsen af evnen til at udføre almindeligt arbejde, og uden at der tages hensyn til forsikredes specielle erhverv.” Jeg mener, at forsikringsselskabet på baggrund af deres egen udtalelse, bliver nød til at vurdere Nicoline efter § 8,3, hvor vi jo snakker en helt anden méngrad, da min kærestes forringelse af evnen til at udføre almindeligt arbejde, er meget højere end 5%. Har forelagt det for forsikringsselskabet, der selvfølgelig ikke mener det samme som jeg.
Hvad er din umiddelbare vurdering af sagen?

Svar

Log ind som medlem

Log ind med dit medlemslogin for at få adgang

Log ind

Ikke medlem?

Hvis du giver os din e-mail og telefonnummer, kan du få adgang mod, at du accepterer, at vi kan kontakte dig og fortælle mere om dine muligheder for at støtte scleroseforeningens arbejde

Anmod om adgang