Gå til hovedindhold

Fastholdelse på arbejdsmarkedet

Spørgsmål

Min søn på 28 har netop fået diagnosen. Han er ansat i en privat virksomhed, hvor han underviser flygtninge på 4. år. Egentlig ikke det, han er uddannet til, men han kom ind i firmaet gennem et vikarjob efter endt uddannelse. Nu kræves det, at han tager yderligere uddannelse - 3 år på Universitet, hvis han skal fortsætte i jobbet. Et år hvor han skal læse dansk og to år med dansk som 2. sprog. Det magter han ikke grundet diagnosen, og desuden har han jo allerede en god uddannelse. Arbejdspladsen siger, at han så må finde et andet job og giver ham lidt tid til dette, og siger ham - indtil videre - ikke op.

Min søn er meget glad for sit arbejde og arbejdspladsen, og de er meget glade for ham, men der er kommet lovkrav om, at han skal have den ekstra uddannelse, så det er svært for begge parter. Min søn er på eget initiativ gået ned i tid, så han arbejder ca. 60% og klarer sig for det. Han har fået varige mén i rygsøjlen, som påvirker hans gang og han bliver hurtigere træt end førhen. Den neurologiske overlæge på sygehuset har sagt, at han støtter min søn i den nedsatte arbejdstid, hvis han skal have kontakt med kommunen omkring flexjob.

Min søn vil gerne klare sig selv. Jeg har foreslået ham, at han taler med ledelsen, om der evt. kan være andre opgaver i firmaet (HR-relaterede), som han kunne varetage. Det er ærgerligt, hvis han skal forlade firmaet, når der både er tryghed og godt arbejdsklima med gode kolleger og alle parter som sådan er glade. Det er ikke nemt at gå ud og søge nyt job med en sclerose diagnose. Jeg går ud fra, at det er svært at få et flexjob i dag, efter hvad jeg læser. Kan du give ham et godt råd til, hvordan han kommer videre?

Svar

Jeg forstår godt din søns dilemma, men hvorvidt der er dispensationsmuligheder omkring nuværende job, er nok kun ledelsen der kan udtale sig om. I tænker i de rigtige retninger og en drøftelse på arbejdspladsen om evt. andre arbejdsopgaver vil være en god mulighed.

Som du skriver har din søn allerede en god uddannelse, og måske kunne det også være en mulighed at få sig et job ad den vej. Jeg forstår også godt, at din søn tænker, at det kan være svært at søge nyt arbejde, men det er muligt, og det er hans kvalifikationer, der lægges vægt på ved en ansættelse. Såfremt en arbejdsgiver er betænkelig ved diagnosen og evt. risiko for sygefravær, vil det jo være muligt at tale om at søge en såkaldt § 56-aftale, hvor der kan ydes sygedagpengerefusion fra første fraværsdag. Du kan læse mere om denne ordning på Scleroseforeningens hjemmeside under "lovgivning".

Reglerne for fleksjob er ligeledes beskrevet på Scleroseforeningens hjemmeside.

En mulighed vil også være, at kontakte kommunens fastholdelseskonsulent for nærmere drøftelse af evt. muligheder på nuværende arbejdsplads samt vurdering generelt om støttemuligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet.