Gå til hovedindhold

Firma konkurs og i fleksjob

Spørgsmål

Jeg har været ansat i et privat firma i 12 år, de sidste 3 år i flexjob pga. sclerose. Jeg har nedjusteret mine timeantal det sidste år fra 15 timer til 9 timer pr. uge. Desværre er jeg ved at være der, hvor jeg ikke kan se, at det er muligt for mig at fortsætte på arbejdsmarkedet. Jeg har holdt fast via min stædighed, men kræfterne er ved at slippe op nu.

I mandags blev der så indgivet konkursbegæring, mod firmaet jeg er ansat i. Jeg er dog ikke opsagt endnu. Mit spørgsmål går på hvordan jeg vil være stillet, hvis jeg bliver opsagt. Hvis jeg melder mig syg i opsigelsesperioden, er jeg jo ikke til rådighed for arbejdsmarkedet og vil vel ikke kunne få kompensation af LG? Det skal nævnes, at jeg har en forsikring mod tab af erhvervsevne.

Svar

Garantien i LG omfatter krav på løn, evt. godtgørelse i forbindelse med opsigelse, feriegodtgørelse o. lign. Jeg vil under alle omstændigheder anbefale dig at kontakte LG.

Du skriver, at du har været ansat i 12 år og de seneste 3 år i fleksjob. Så forstår jeg det sådan, at du får løn for de 9 timer, som du arbejder, og Jobcentret udbetaler fleksløntilskud. Jeg må derfor gå ud fra, at du har opsigelsesvarsel svarende til 12 års ansættelse med mindre, der er truffet andre afgørelser i forbindelse med din overgang til fleksjob. Din faglige organisation kan i givet fald vejlede dig om dette.

Ved sygemelding i opsigelsesperioden vil du jf. ovenstående forventeligt skulle have udbetalt løn, afhænger selvfølgelig af dine ansættelsesvilkår. Arbejdsgiver vil modtage sygedagpengerefusion.  Her kan den faglige organisation igen være behjælpelig.

Jeg vil anbefale dig kontakt med Jobcentret umiddelbart i forbindelse med evt. sygemelding med henblik på evt. udbetaling af ledighedsydelse ved lønophør.