Gå til hovedindhold

Fleksjob i bero

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål angående fleksjob og flytning til udlandet. Jeg blev tilkendt fleksjob i oktober 2017, og er ansat i fleksjob. Min kæreste bliver færdiguddannet til januar 2019, og er blevet tilbudt arbejde i London. Hvad sker der med min fleksjobsbevilling, hvis vi flytter til London i et år? Jeg vil selvfølgelig ikke modtage nogen former for ydelser, men vil jeg fortsat have min fleksjobsbevilling, når vi kommer hjem igen?

Svar

Det er ikke et område, hvor der - mig bekendt -  er truffet afgørelser. Jeg kan regne ud, at du formentlig på nuværende tidspunkt har et midlertidigt fleksjob, hvor der sker opfølgning efter 2½ år og endelig stillingtagen til fleksjobbet 5 år efter godkendelsen.

Ankestyrelsens juridiske hotline har besvaret et spørgsmål vedrørende en borger, der vælger fleksjob fra, situationen er ikke svarende til din, men kan evt. bruges vejledende, se nedenstående: 

Ny visitation til fleksjob, hvis borgeren vælger fleksjob fra?

12.10.2015

Beskæftigelse » Fleksjob » Personkreds for fleksjob, herunder visitation og frakendelse Rehabiliteringsteam » Møde » Hvornår skal sagen forlægges rehabilteringsteamet Rehabiliteringsteam » Rehabiliteringsplan » Den forberedende del og LÆ 265

Vi har ikke taget stilling til spørgsmålet, men vi vurderer umiddelbart, at det kræver en ny visitation, hvis borgeren senere ønsker at blive ansat i fleksjob.


Juridisk hotline har modtaget følgende spørgsmål

Jeg har en forespørgsel fra en borger der er under udredning ift. nedsat arbejdsevne. Der forventes en godkendelse til fleksjob. Der forventes en arbejdsevne på omkring 16 timer/uge. Borgeren har en forsikring, der i tilfælde af nedsat arbejdsevne vil dække tabt indtægt. Borgeren oppebærer en høj løn. Forsikringen vil ikke blive udbetalt hvis der samtidig gives fleksløntilskud. Det vil derfor ikke være økonomisk fordelagtigt for borgeren at få sit job godkendt som fleksjob med fleksløntilskud. Borgeren er bedre stillet ved at få et deltidsjob med supplerende forsikringsudbetaling. Borgeren agter at tage imod et mindre deltidsjob og supplere med forsikringsordning.

Skal borgeren godkendes på ny, hvis vedkomne ønsker et fleksjob senere? Jeg mener kan der være forskel på om man frasiger sig ordningen eller om man vælger ikke at gøre brug af ordningen.


Juridisk hotline svarede

Ankestyrelsen har ikke behandlet problemstillingen i en principafgørelse og har derfor ikke offentliggjort praksis, der besvarer spørgsmålet. Det er dog vores umiddelbare opfattelse, at borgeren skal visiteres på ny, hvis borgeren ikke ønsker fleksjob på det tidspunkt, hvor kommunen tilbyder det. Den situation, som du beskriver, kan ligne de forhold, som vi har svaret på i juridisk hotline:

Kan man frasige sig retten til et jobafklaringsforløb og få det genoptaget senere
Kan man deltage i et jobafklaringsforløb og frasige sig ressourceforløbsydelsen

Ankestyrelsens svar i juridisk hotline er en vejledning - ikke en afgørelse.

Ankestyrelsen kan dog først tage endelig stilling til spørgsmålet ved behandlingen af en klagesag.

 

Jeg vil derfor anbefale dig, at kontakte Jobcentret med henblik på stillingtagen til din situation, hvis du fravælger fleksjob for en periode, ligesom de også skal vurdere, hvordan dine muligheder i givet fald kan være for udbetaling af ledighedsydelse, når/hvis du igen kan stille dig til rådighed for et fleksjob. Du skal bede om at få afgørelsen skriftligt.