Gå til hovedindhold

Fleksjob ved folkepensionsalder

Spørgsmål

November 2019 fylder jeg 65 år og har haft sklerose de sidste 32 år. Jeg har været i flexjob næsten lige så længe og ville gerne fortsætte lidt længere, men nu har jeg hørt, at man ikke kan fortsætte i flexjob, efter at man fylder 65 år. Er det rigtigt?

Andre siger, at man kan fortsætte et halvt til et helt år, efter man er fyldt 65 år, så hvad er rigtigt

Svar

Jeg forstår det sådan, at du arbejder i fleksjob efter reglerne før 2013 - altså med fuld løn og tilskud fra kommunen direkte til arbejdsgiver. Tilskud til fleksjob ophører ved folkepensionsalder, men for dit vedkommende med fødselsår 1954 (som jeg læser det) er din folkepensionsalder ikke 65 år. Du kan beregne din folkepensionsalder på Borger.dk. 

Din arbejdsgiver får tilskud direkte fra kommunen og jeg regner med, at din kommune har orienteret din arbejdsgiver om ophør af refusion ved din folkepensionsalder. Nu ved jeg jo ikke efter hvilken overenskomst, du er ansat, men såfremt din arbejdsgiver vil afskedige dig ved folkepensionsalder, skal dette varsles med overenskomstmæssig varsel og begrundelse. Jeg tænker, at det kan være relevant for dig, at kontakte din faglige organisation om dette.

Ved overgang til folkepension er der ikke noget til hinder for fortsættelse af arbejde. Indtægt påvirker din folkepension og skal indberettes til Udbetaling Danmark. Du kan beregne din folkepension med indtægt på Borger.dk - også uden brug af NemID.