Gå til hovedindhold

Fodpleje

Spørgsmål

Jeg kan se, at der foreligger tidligere forespørglser vedrørende tilskud til fodterapeuter. Er disse stadig gældende? Kan man virkelig ikke få tilskud til at få klippet neglene på tæerne, når man ikke selv er i stand til det, og når hjemmehjælpen ikke må?

Svar

Ankestyrelsen har truffet en principafgørelse nr. 33-16 vedrørende fodpleje/fodbehandling. Her bliver slået fast, at fodpleje ikke er en udgift, der kan dækkes efter merudgiftsbestemmelserne (servicelovens § 100). Fodpleje skal ydes efter reglerne om personlig pleje -  altså hjemmehjælpsreglerne (servicelovens § 83) når det drejer sig om almindelig fodpleje og ikke egentlig behandling. Det fremgår ligeledes, at når det handler om almindelig fodpleje (og stadig ikke behandling), skal kommunen sørge for at ansætte personale, som kan varetage opgaven.

Ankestyrelsens afgørelse kan hentes på deres hjemmeside.