Gå til hovedindhold

Forbedring af koncentration og igangsætning

Spørgsmål

Ligesom man kan træne sin fysik, er der så nogen øvelser der er særligt gode til at forbedre kognitive færdigheder? Er der f.eks. øvelser man kan lave som er gode til at træne evnen til at koncentrere sig? Kan man forbedre igangsætning?

Svar

Du spørger om der er øvelser, som er gode til at forbedre koncentration og igangsætning. Med de to fokuspunkter rammer du lige ned i to kognitive områder, som ganske mange med MS oplever at have besvær med. De områder af hjernen, som ofte påvirkes af MS, er en del hjernens netværk, der involverer pandelapperne. Dette medfører ofte kognitive vanskeligheder, som hedder eksekutive vanskeligheder eller reducerede kognitive styringsfunktioner. Disse kan give problemer med at fastholde fokus over tid og med at have fokus på flere ting på en gang. Det samme gælder problemer med at få ideerne, at komme i gang og ”komme i hus” med en opgave.

Hvis du vil træne en bestemt færdighed, er det vigtigt, at du er opmærksom på, at hjernen arbejder i netværk. Så hvis du vil træne en bestemt færdighed, er det bedst ikke at træne meget snævert f.eks. ved at følge en lysende plet på computerskærmen for at træne evnen til at holde fokus. I stedet for skal du træne bredere, så andre kognitive funktioner, som naturligt følger med, når du skal bruge holde fokus, også trænes. Jeg har bedst erfaringer med at integrere træningen i dagligdagen. Det oplever jeg har bedst effekt. Du kan evt. læse en artikel i et blad du holder af eller høre en podcast og efterfølgende genfortælle hovedpointerne. Du må meget gerne kompensere, for det gør vi i dagligdagen uden at tænke over det. Det kan f.eks. være at skrive stikord. Herved træner du evnen til at fokusere, til at selektere i hvad der er væsentligt og hvad der er mindre væsentligt og evnen til at holde fokus på to ting på en gang.

Igangsætning kan f.eks. trænes ved, at du et par gange om ugen planlægger en lille opgave eller et projekt, som du vil udføre dagen efter. Ideen er, at du meget bevidst arbejder dig igennem processen. Inden du fik MS, ville du helt automatiske gøre det samme, nu må du gøre det bevidst. Start med af finde ideen til hvad. Vurder om den er realistisk. Derefter kan du gå til planlægningsfase. Hvilke muligheder har du; tid, ressourcer mv. Hvilke delhandlinger skal der til (del opgaven op i flere små opgaver). Lav en rækkefølge. Tænk tidsforbrug ind. Lav en nødplan, hvis det ikke går som ventet. Så skal du udføre opgaven. Vær opmærksom på løbende at lave efterkontrol og måske ændre strategi, hvis det er påkrævet. Til sidst skal du evaluere udførslen af opgaven. Hvad har du lært? Hvordan kan du kompensere for de udfordringer, som du stødte på.

Kommunerne har kommunikationscentre eller centre for kommunikation og udvikling (de hedder noget forskelligt). Det er centre, der tilbyder vejledning og undervisning, når man har fået en påvirkning af tænkningen som følge af sygdom eller skade i hjernen. Man behøver ikke en henvisning. Du kan selv henvende dig, hvis du ønsker hjælp til din kognitive træning.