Gå til hovedindhold

Formue og førtidspension

Spørgsmål

Hvor mange penge må man have stående på en opsparingskonto som førtidspensionist og gift, inden kommunen går ind og blander sig i det? F.eks ved frigivelse af friværdi i vores hus, eller hvis man vinder et større beløb i klasselotteri?

 

Svar

For førtidspensionister med tilkendt pension FØR 1.1.2003 (og folkepensionister) er faste regler for beregning af helbredstillæg (personlige tillæg). Formuegrænsen er 86.000 kr. Formueindtægter påvirker beregning af pensionen.

For førtidspensionister med tilkendt pension EFTER 1.1.2003 er der ingen formuegrænser. Beregning af pension sker på baggrund af indtægter og det vil således være afkast af formue, der kan påvirke beregningen. Såfremt der søges enkeltydelser vil formue blive taget i betragtning, da enkeltydelser er en trangsbestemt ydelse og derfor ikke kan bevilges, hvis udgiften kan dækkes af egne midler. Evt. dækning af merudgifter (servicelovens § 100), hjælpemidler (§ 112) og , ledsageordning (§ 97)  er formueuafhængig.

Pension kan ikke frakendes med baggrund i formue.