Gå til hovedindhold

Fornyelse af kørekort

Spørgsmål

Min kone har sclerose - diagnose i 1994. I 1997-2007 havde hun invalidebil, men overgik herefter til almindelig privatejet bil, som hun kører ca. 10.000 km i om året. I starten fik hun forlænget kørekort med to år + vejledende køreprøve, senest var det fem år uden vejledende køreprøve.

Fornyelsesprocessen med/uden vejledende køreprøve er hver gang en kraftig mental belastning. Vi søger denne gang om 15 år, da hun i vores øjne bør godkendes på linie med alle andre borgere i Danmark. Politiet sender standardmæssigt ansøgningen til Direktoratet for Patientsikkerhed, og her opstår problemet. I første omgang anbefalede Styrelsen godkendelse i to år med henvisning alene til sygdommen - altså en reduktion på tre år. Tydeligvis var vores omfattende dokumentation til støtte for længere godkendelsesperioder ikke indgået i sagsbehandlingen.

Efter vores indsigelse herom kom Styrelsen tilbage med total afvisning af forlængelse med henvisning til, at hun siden starten af 2018 har taget Sativex. Der henvises til en EU-undersøgelse fra 2012. Styrelsen har dog selv udsendt en vejledning i 2017, hvor Sativex under visse vilkår inkl. lægelig overvågning og kørselsforbud i en opstartperiode er godkendt. Disse forhold er overholdt til punkt og prikke, hvilket vi har skrevet i et nyt høringssvar.

Spørgsmålet er, hvilke argumenter møder vi i næste udmelding fra Styrelsen. De to første udmeldinger er tydeligvis understøttet af en overordentlig mangelfuld sagsbehandling. Og er Politiet altid forpligtet til at spørge Styrelsen og til at følge Styrelsens anbefaling? Hvilke handlemuligheder har vi? Er det sådan, at blot man får diagnosen, så ringer alarmklokkerne hos politiet, eller sker det, som i min kones tilfælde, som en del af processen, når man får invalidebil?

Svar

Jeg forstår godt, at din kone føler det belastende med hyppig fornyelse af kørekortet. Umiddelbart vil jeg ikke kunne anvise andre handlemuligheder, da kørekortmyndigheden er bundet af vejledningen fra Sundhedsstyrelsen. Alene diagnosen giver krav om fornyelse mellem  2 - 5 år.

Jeg går ud fra, at I er bekendt med diverse vejledninger om problematikken, men klipper lige afsnittet om MS ind her:
Sundhedsstyrelsens vurdering: Multipel (dissemineret) sklerose (sclerosis disseminata), Mb. Parkinson og andre progressive cerebrale sygdomme Ved multipel sklerose, Mb. Parkinson og andre progressive cerebrale sygdomme er midlertidige kørselsforbud kun yderst sjældent nødvendige, og spørgsmålet om føreregnethed vurderes ud fra det samlede symptombilledes fysiske, sansemæssige og kognitive dysfunktioner. Vilkår for kørekortet Hvis ansøger findes føreregnet, anbefaler Sundhedsstyrelsen sædvanligvis kørekort til kategori B for 2 år og eventuelt med vilkår om, at ansøger tager den lægeordinerede medicin. Ved eventuelle funktionshæmninger anbefaler Sundhedsstyrelsen sædvanligvis en vejledende helbredsmæssig køretest med henblik på, om køretøjet skal indrettes på en særlig måde.

(Historisk)
24
Ved dokumenteret stabil eller meget langsomt progredierende sygdom gennem en længere tid, anbefaler Sundhedsstyrelsen sædvanligvis kørekort for en længere periode, dog maksimalt 5 år.

Jeg er ikke bekendt med personer, der har fået udstedt kørekort med krav om fornyelse længere end 5 år, desværre. Det er alene diagnosen, der medfører fornyelse af kørekort på kortere åremål. Har man fået sit kørekort inden diagnosen, er kørekortet udstedt med gyldighed i h.t. reglerne på udstedelsestidspunktet. I forbindelse med ansøgning om handicapbil og vurdering af evt. krav i kørekortet bliver kørekort (alene med udgangspunkt i diagnosen) ofte udstedt med fornyelse efter 2 år. Ved senere fornyelser kan kørekort udstedes for længere periode - op til 5 år.