Gå til hovedindhold

Forringet dækning ved jobskifte

Spørgsmål

Kan ens pensionsselskab ændre på vilkårerne til min ugunst? I forbindelse med jobskifte, har jeg behov for at bibeholde min pensionsordning inkl. Tab af Erhvervsevne forsikring, da jeg som scleroseramt og fleksjobber ikke er i stand til at gentegne denne forsikring.

Jeg opfylder pt. ikke kravene til udbetaling. Jeg har i dag en police der siger 50% uarbejdsdygtighed og 50% økonomisk tab. Men nu ved jobskifte, så kræver mit eksisterende pensionsselskab, at de vilkår jeg har via min nuværende ansættelse ikke kan fortsættes i næste job. Specifikt handler det om de ændre på præmisser, om at jeg fremadrettet skal have forøget min uarbejdsdygtighed til 2/3, altså en forringelse af hvornår min erstatning kan komme til udbetaling. Beløbet jeg er dækket af er uforandret.

Må pensionskassen bare uden videre gøre dette? Hvis ja, så kan de vel gøre, hvad de vil for at presse en potentiel dårlig kunde ud.

Svar

Nu kender jeg ikke dit pensionsselskabs betingelser i dybden, men som oftest er det sådan i pensionsselskaberne, at man kan fortsætte forsikringerne på samme vilkår men til en dyrere pris. Altså at man bevarer sin rettighed til hel udbetaling, hvis man mister arbejdsevnen med mere end 50%.

Jeg vil på det kraftigste anbefale dig at kontakte Forsikring og Pension, her vil de givetvis kunne hjælpe dig med at tolke de specifikke betingelser.