Gå til hovedindhold

Forsinket Ocrevusbehandling

Spørgsmål

Kan det være rigtig, at man som patient "bare" skal acceptere, at Scleroseklinikken kun kan give Ocrevus behandling hver 8. måned grundet lægemangel?

Hvilke muligheder har vi som patienter for at få behandling et andet sted? I medicinvejledningen står der tydeligt, at behandlingen skal gives hver 6. måned.

Svar

Hvis du ønsker at klage over din behandling, kan du skrive til afdelingsledelsen på den pågældende afdeling. Du kan også kontakte patientvejlederen på dit hospital, der kan vejlede dig, hvis du ikke føler, du har fået svar på din henvendelse, eller hvis du blot vil have information om muligheder og rettigheder i forbindelse med behandling af din sygdom.

Mere konkret i forhold til dit spørgsmål skal dog bemærkes, at effekten af en Ocrevusbehandling i gennemsnit varer mere end et år, og at det skønsmæssigt ikke har reel betydning, om behandlingen gives hver 6. eller hver 8. måned. Behandlingsintervallet på 6 måneder er fastsat i de kliniske forsøg med Ocrevus ud fra en specialist vurdering, men nye data underbygger, at en forsinkelse på gennemsnitligt 8,68 uger ikke påvirker effekten (Rolfes, Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm., 2021).