Gå til hovedindhold

Fortrinsadgang til ansættelsessamtale

Spørgsmål

Jeg har læst, at man ved et vist handicap har ret til en jobsamtale, hvis man søger job. Er det rigtigt? Og har jeg krav på en jobsamtale, når jeg har nedsat arbejdsevne (fleksjob 50 %, tyve timer ugentlig arbejdstid). Mine skavanker er ikke synlige, da de primært består i træthed og dårlig balance, samt fejlbelastning af muskler pga mere svaghed i venstre side efter attakker.

Svar

I h.t. § 3 i bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. er der en fortrinsadgang til en ansættelsessamtale til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere. Det giver dog ikke fortrinsadgang til ansættelse. Læs nærmere i bekendtgørelsen ligesom du også kan finde yderligere oplysninger på DUKHs hjemmeside.

Du skriver, at du er visiteret til fleksjob, og jeg forstår det sådan, at du aktuelt ikke er i arbejde. Få nærmere vejledning i Jobcentret vedrørende jobsøgning m.m.