Gå til hovedindhold

Ganghjælpemidler

Spørgsmål

Jeg arbejder som sygeplejerske i et fleksjob på et plejecenter. Jeg går med 2 krykker pga. faldtendens, når jeg færdes udendørs. Mit problem er, når der er sne og isglatte veje. Jeg kommer til og fra mit arbejde med taxa, da jeg ikke kan bruge det offentlige system. Taxaen kan ikke hente mig helt op ved min bopæl og hellere ikke køre helt op til det hus, jeg arbejder i. Derfor vil der være et stykke at gå for mig, og det gør mig meget utryg, da jeg er bange for at falde. Nogle gange hvis jeg er kommet afsted, får jeg mange spasmer i benene, fordi jeg total overspænder dem. Jeg har derfor været nødt til - hvis vejret har været med voldsom megen sne mm - at blive hjemme, fordi jeg hverken kan eller tør gå i det, samtidig får jeg det rigtig dårligt med ikke at komme på arbejde.

Jeg optjener jo ikke afspadsering i mit fleksjob og kommunen siger, at jeg sidestilles med alle andre. Så kommer jeg ikke på arbejde, skal jeg komme en anden dag, hvilket jeg selvfølgelig bestræber mig på, men har ikke ret mange dage, hvor jeg kan gøre dette, men ellers må jeg bruge en feriedag eller få trukket i min løn. Jeg vil jo gerne holde ferie ligesom alle andre mennesker på arbejdsmarkedet, og hvis der nu kommer en rigtig hård vinter, og jeg ikke kan komme afsted, vil jeg jo bruge alt min ferie på det. Samt sidenhen få trukket i løn. Normalt vil man jo også sige til en handicappet med krykker, at hvad skal de dog udenfor ved sne og isglatte veje. Så kan det være rigtigt, at der ikke er andre muligheder?

Svar

Først vil jeg lige spørge dig, om du gør brug af mulighed for særligt befordringsfradrag efter Ligningslovens § 9D? Hvis ikke - så har du mulighed for at orientere dig nærmere på foreningens hjemmeside under Lovgivning.

Herudover tænker jeg - hvem rydder/salter ved din bopæl og din arbejdsplads? Jeg er selvfølgelig klar over, at det fortsat er et problem. Jeg vil anbefale dig, at tale med din kommunes ergoterapeut vedrørende hjælpemiddel i forbindelse med din færden i glat føre. Der burde være nogle muligheder for dig, så det bliver mere sikkert at færdes.

Jeg forstår det sådan, at du kan færdes uden hjælpemidler på din arbejdsplads og i dit hjem. Nu kender jeg jo ikke dine konkrete arbejdsforhold, men er det relevant med en personlig assistanceordning? Hvis du ikke kender til denne ordning, har du også mulighed for at læse nærmere under Lovgivning.