Gå til hovedindhold

Handicapbil og handicapkørsel

Spørgsmål

Jeg har en syv år gammel handicapbil. Jeg arbejder i fleksjob. Jeg har for tre måneder siden været så uhedig at brække min hofte. Jeg gik i forvejen virkelig dårligt, og min balance er elendig. Efter hofteoperationen er det, der ellers var mit gode ben, blevet svagt og ustabilt. Så nu er jeg - indtil videre i hvert fald - blevet fuldtids kørestolsbruger. Min gamle bil er ikke indrettet, så jeg selv kan få min kørestol ind og ud. Jeg har søgt om en ny bil - det var alligevel ved at være tid til, at jeg skulle have en bil med bedre mulighed for at have kørestol med. Min erfaring er, at det tager ca. 18 måneder fra ansøgningen er indleveret, til jeg har bilen.

For at hjælpe med at dække mit transport behov i denne periode, har jeg søgt kommunen om handicapkørsel. Jeg har fået afslag med begrundelsen: "Du har søgt om handicapbil - du kan ikke få dobbelt." Men det at jeg har en ansøgning liggende på en handicapbil, løser ligesom ikke mit transportproblem lige nu. Kommunens forslag er, at jeg kan trække ansøgningen om støtte til bil tilbage. For hvis mit transport behov kan dækkes af handicapkørsel, har jeg jo ikke brug for en bil. Handicapkørsel kan på ingen måde dække mit daglige transport behov. Men det kan dække en mindre delmængde og reducere mine udgifter til taxa i perioden, indtil jeg får min bil.

Jeg mener der findes en ankeafgørelse på, at man godt både kan have handicapbil og handicapkørsel. Men jeg kan ikke finde den. Den dækker selvfølgelig ikke helt min situation, men jeg tænker den alligevel kan bruges. Kan du pege på andet brugbart lovgrundlag, som jeg kan bruge overfor kommunen?

Svar

Du har ret, man kan ikke afslå din ansøgning om handicapkørsel med den begrundelse, at du har søgt handicapbil. Det er muligt at kombinere begge ordninger. Nedenstående er uddrag af nyhedsbrev af december 2013 fra Dansk Handicap Forbund:

2) Handicapbil ingen hindring for handicapkørsel  Dansk Handicap Forbund har haft en stor sejr.  Medlemmerne kontaktede os, fordi deres kommune havde frataget dem deres individuelle handicapkørsel, fordi de havde en handicapbil. Det oplevede en række personer fx i Aarhus Kommune. Det fandt både de berørte og forbundet diskriminerende, da alle andre bilister kan tage bussen, hvis de ønsker det af den ene eller den anden grund. 
Hjælp fra Ombudsmanden Sagen har været omtalt i Handicap-nyt og måtte også en tur forbi Ombudsmanden, som sendte sagen videre til Transportministeriet. Det hele endte med, at vi modtog en klokkeklar afgørelse, hvor Transportministeren har slået fast, at borgere med handicapbil selvfølgelig kan have handicapkørsel. Transportministeriet skriver: ”Det vurderes, at kommunerne ved vurdering af borgernes mulighed for at få bevilliget handicapkørsel ikke må lægge vægt på, om den enkelte borgers kørselsbehov kan dækkes af en handicapbil.” Claus Bjarne Christensen har med svaret i hånden fået sin handicapkørsel tilbage i Aarhus. Vi opfordrer alle, som har fået frataget deres kørselsordning på grund af handicapbil til at henvende sig til deres kommune og bruge Transportministerens svar aktivt.

Det er tilsyneladende ikke længere muligt at downloade svaret fra DHFs hjemmeside, men kontakt 

Dansk Handicap Forbund
Blekinge Boulevard 2
DK-2630 Taastrup

Telefon: +45 39 29 35 55
E-mail: dhf@danskhandicapforbund.dk

Jeg er ret sikker på, at de vil kunne finde udtalelsen til dig, som du så efterfølgende kan aflevere til din kommune.