Gå til hovedindhold

Har der været et kognitivt attak

Spørgsmål

Jeg har et par spørgsmål angående sclerose og personlighed. Vi oplevede for ca. 5 år siden, at vores søns personlighed i en periode var voldsomt skiftende. Indimellem var han impulsstyret, udadreagerende og truende – uigenkendelig – blottet for fornuft. Og indimellem var han den kærlige og rare dreng, vi kendte.

Dette fortsatte "kun" i et par måneder, men han nåede at lave så mange ulykker, som han stadig betaler af på det, og han nåede også at få en del pletter på straffeattesten. Han har altid været bange for at gøre noget forkert, så vi forstod ingenting. Vi tænkte hash eller skizofreni? Selv talte han om blackouts – at han ikke altid vidste, hvad han gjorde. Han kom til en psykiater lang tid efter, at det hele havde lagt sig. Her så man ingen tegn på skizofreni. Man spurgte ham, om han havde været i kontakt med hash, hvilket han havde, og det blev så vedtaget, at det havde været en hashpsykose.

Vi var naturligvis glade for, at det ”bare” havde været en hashpsykose. Men der var bare nogle brikker, der ikke helt faldt på plads. Jeg forstod f.eks. ikke, at hash-psykosen ikke havde været jævn. Senere fulgte 2-3 måneder med kraftige symptomer på blindtarmsbetændelse, gentagne kikkertundersøgelser viste ingenting. Senere fik han en periode med halebenssmerter – og senere har der været lignende perioder med problemer med hovedet, synet, benene, kulde/varme osv.

For et halvt år siden mistede han kortvarigt førligheden i benene. Han kom på neurologisk afdeling, hvor han fik diagnosen MS – attakvis. Scanningsbilleder viste tydelige pletter – både gamle og ny. Jeg er ikke bekendt med, hvor de sidder. Han er nu blevet medicineret med Ocrevus, og nu føler vi, at medicinen har påvirket hans personlighed i positiv retning - mere overskud, plads til humor, bedre overblik, lidt mere mimik, mere social og mere ro. Har fået interesse for at se lidt TV osv.

Kan et attak ramme sådan, at man i en periode er on-and-off-ramt på fornuft, styring, følelser?  

Vil man kunne se på scanningsbilledet, om der er grund til at tro, at ”hashpsykosen” i virkeligheden kan have været et attak? 

Kan det passe, at medicinen giver denne positive effekt, som vi ser nu?

Jeg ved godt, at fortid ikke kan ændres, men jeg har bare meget brug for at forstå alt det.

Svar

Det kan godt være, at din søn har haft et såkaldt kognitivt attak, der i en periode har ændret hans personlighed. På MR skanning vil man ofte kunne se, om der er scleroseplak, der kan påvirke områder for kognitive funktioner, her under personlighed og adfærd. MR skanningen er dog ikke et entydigt "bevis" for at dette kan være tilfældet, da der godt kan være plak på skanningen, uden at de påvirker hjernens funktion. I de fleste tilfælde giver det alligevel mening, at se på skanningsbillederne i forhold til de symptomer der har været.