Gå til hovedindhold

Hjælp til flytning

Spørgsmål

Jeg skal snart flytte til en handicapbolig. Er der hjælp at hente fra kommunen med hensyn til en "handicap flytning". Dvs er der en ordning fra kommunen, der yder hjælp? Hvis ja, kan du sige mig hvor, og hvordan jeg henvender mig?

Svar

Der er ikke automatisk en ordning om praktisk hjælp i forbindelse med flytning. Måske kan du forhøre dig hos din visitator (den person, som har visiteret dig til boligen). Hvis du er omfattet af reglerne i serviceloven § 100, kan du måske få dækket din udgift til flytning ad den vej. Hvis du søger økonomisk hjælp (enkeltydelse), vil ansøgningen blive vurderet i forhold til dine indtægter/udgifter og evt. formue.