Gå til hovedindhold

Hvad hvis jeg ikke kan arbejde

Spørgsmål

Vi er i gang med at skifte bank, og de har spurgt mig om noget, jeg simpelthen ikke kan svare på og derfor denne henvendelse. Jeg er en mand med MS og fik tildelt fleksjob under den gamle ordning. Jeg har arbejdet samme sted hele tiden, og har ikke "reguleret" aftalen med hensyn til den mængde timer jeg har.

Min kone og jeg er lige ved at skifte bank og bankmanden spurgte mig - "Hvad sker der med dig økonomisk, hvis ikke du kan forsætte med arbejde, til du skal pensioneres?" Jeg må tilstå, at jeg ikke kunne svare. Hvad er de økonomiske rammer, for en som har arbejdet i fleksjob, men skal stoppe pga dårligt helbred. Førtidspension eller?

Svar

Firmaet kan jo lukke eller andet, som gør, at du bliver ledig. Som ledig fleksjobber kan man modtage ledighedsydelse (som svarer til arbejdsløshedsdagpenge for andre). Ledighedsydelsen udgør i 2017 - 16.380 kr. mdl. brutto. Lidt mindre end arbejdsløshedsdagpenge, som er begrundet i, at man heller ikke skal betale kontingent til A-kasse.

Hvis du så efterfølgende ansættes i et nyt fleksjob, vil du være omfattet af reglerne efter 2013, hvor du vil modtage løn for den arbejdsindsats, som du yder og tilskud (fleksløntilskud) bliver beregnet af Jobcentret i forhold til din indkomst. Alt afhængig af din nuværende løn kan det betyde en ændring af den samlede indtægt, og specielt indbetaling til pensionsordning vil blive ændret. Jobcentret kan oplyse dig nærmere herom.

Hvis du sygemeldes, fordi du ikke længere er i stand til at arbejde, ja så vil du modtage løn indtil din arbejdsgiver evt. opsiger dig med det opsigelsesvarsel, som du er berettiget til iflg. overenskomst. Sygedagpenge udgør max ca. 18.380 kr. mdl. brutto. Jobcentret skal så i givet fald afklare din arbejdsevne, og er arbejdsevnen helt ophævet (og der bliver ment helt ophævet), så vil din sag blive forelagt Rehabiliteringsteamet med henblik på indstilling om fremtidigt forsørgelsesgrundlag - og handler det om førtidspension, så er max for en gift/samlevende 15.650 kr. mdl. brutto. Beløbet bliver indtægtsreguleret i forhold til ægtefælle/samlevers indkomst. Det kan jo så godt være, at du har en arbejdsmarkedspension, som vil kunne udbetales. Beløbet herfra påvirker også pensionsberegningen fra det offentlige.