Gå til hovedindhold

Hvad med pensionsforsikringer ved skifte af arbejdsplads

Spørgsmål

Min mand har haft sclerose siden 2008, han er stadig på arbejdsmarkedet på fuldtid og har pr. 1. juli 2018 fået nyt job. Hvordan skal han forholde sig med hensyn til pensionsopsparing? Mener at have hørt, at det er vigtigt at fortsætte med selv at indbetale til sin nuværende, da han så vil få suppleret sin evt. førtidspension fra begge pensionsselskaber. Er det korrekt? Hvor meget skal han i givet fald indbetale?

Svar

Det er vigtigt han undersøger muligheden for at indtræde i pension med ny arbejdsgiver, og om han i den forbindelse skal aflevere helbredsoplysninger, der forringer hans dækninger. Såfremt han kan indtræde i aftale med ny arbejdsgiver, er det at foretrække. Dette skal så ses i sammenhæng med den nuværende dækning han har ved sygdom/dødsfald, således at dækningerne laves ud fra en behovsbetragtning. Det kan ny arbejdsgivers pensionsselskab hjælpe med.

I forhold til dækning ved tab af erhvervsevne er det vigtigt at nævne, at dækningen samlet i selskaberne må være op til 80% af lønnen, men igen det kan ny pensionsleverandør også hjælpe med at skitsere.

Beregningen bag hvad der kræves af betaling for at bibeholde nuværende dækning, der kan nuværende pensionsleverandør lave en beregning på dette, hvis det bliver relevant, prisen er afhængig af dækningens størrelse.