Gå til hovedindhold

Hvordan sikre vi hinanden bedst

Spørgsmål

Jeg har købt hus sammen med min kæreste, og vi har fået at vide, at den letteste måde at sikre hinanden på, i tilfælde af at en af os falder fra, er at blive gift. Er der nogle økonomiske konsekvenser på de sociale ydelser (her tænker jeg primært invalidepension) hvis vi gifter os? Vil der ske modregning eller lignende? Jeg er pt. i fleksjob på den gamle ordning. Kan vi sikre os fuldt ud via f.eks. testamente, hvis vi ikke gifter os?

Svar

Ved beregning af førtidspension og folkepension har samlever/ægtefælles indkomst betydning for beregningen. Det er således uden forskel i den sammenhæng om man er gift eller ej. Det er muligt at foretage vejledende beregning af pension på borger.dk uden brug af NemID.
Annette Køhler, socialrådgiver

Hvis I bliver gift, og efterlader I jer ingen børn, vil I arve alt efter hinanden, og dermed også huset. Der skal ikke betales boafgift, hvis man er gift. Samlevende skal betale 15% i boafgift. Som samlevende kan man sikre hinanden ved oprettelse af testamente, og hvori det bestemmes, at man skal arve hinanden. Som samlevende arver man ikke hinanden, medmindre man har oprettet testamente.
Rikke Frødstrup, advokat