Gå til hovedindhold

Hvordan søger jeg førtidspension

Spørgsmål

Jeg er nyligt blevet diagnostiseret med MS og kan forstå, at der mulighed for førtidspension. Jeg har ikke været i arbejde siden 2006, men har været på tabt arbejdsfortjeneste pga. min søns sygdom indtil 2015, hvor han blev 18 år. Jeg modtager ingen indkomst nu. 

Jeg er 52 år, og er helt sikker på ikke at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Ved ikke hvordan jeg skal gribe det an, og hvilke muligheder er der for at få førtidspension uden arbejdsprøvning? 

Svar

Det er ikke en diagnose, der afgør berettigelse til førtidspension, men hvordan det påvirker din arbejdsevne/funktionsevne. Førtidspension kan tilkendes, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat og at nedsættelsen er af et sådant omfang, at du ikke kan blive selvforsørgende fx ved ansættelse i fleksjob.

Behandling af førtidspension kan ske på to måder:

• Kommunen skal behandle sagen ud fra alle de muligheder for støtte, der er i lovgivningen. Det betyder, at din arbejdsevne skal vurderes og kommunen skal sammen med dig sørge for, at din arbejdsevne bliver belyst lægeligt og afprøvet i praksis. Først når der er indsamlet tilstrækkeligt med dokumentation, afgør kommunen om der kan rejses sag om førtidspension.

• Du kan selv bede om at få rejst sag om pension. Men så bliver sagen alene behandlet i forhold til de oplysninger, der allerede ligger i din sag. Det kan i praksis mange gange betyde, at der næppe er tilstrækkelig dokumentation.

Så hvorvidt du kan få bedømt din sag uden arbejdsprøvning vil bero på en konkret vurdering. 

Kontakt din kommune – gerne skriftligt – hvor du anmoder om vurdering af din situation, medsend oplysninger om dine helbredsmæssige forhold, behandlinger og evt. medicinering. En del af oplysningerne tænker jeg, at du kan hente via sundhed.dk.

Husk du har mulighed for at have en person med dig ved samtaler, og at du får afgørelser skriftligt. Du har mulighed for at kontakte din socialrådgiver i Scleroseforeningen pr. tlf. for nærmere.