Gå til hovedindhold

Hvordan søger jeg fleksjob

Spørgsmål

Jeg overvejer at søge om flexjob - hvordan gør jeg?

Svar

Udgangspunktet for stillingtagen til mulighed for fleksjob er en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne, der umuliggør at opnå eller fastholdelse af job på normale vilkår. Det er Jobcentret i din kommune, der skal yde den fornødne vejledning, indhente dokumentation og sørge for forlæggelse af din sag for Rehabiliteringsteamet. 

Nu ved jeg jo af gode grunde ikke, hvordan din situation er, har du på nuværende tidspunkt en aftale med arbejdsgiver og  Jobcenter om sygedagpengerefusion fra 1. fraværsdag begrundet i kronisk lidelse (§ 56 aftale i sygedagpengeloven)? Har du talt med din arbejdsgiver om situationen, og er der mulighed for at tilgodese nogle af dine behov på arbejdspladsen? Jobcentret har ansat fastholdelseskonsulenter, der kan vejlede dig som lønmodtager og din arbejdsgiver om støttemulighederne fra Jobcentret.

Din faglige organisation har også mulighed for at vejlede dig.

Stillingtagen til evt. berettigelse til fleksjob har som udgangspunkt en ikke uvæsentlig sagsbehandlingstid.

På Scleroseforeningens hjemmeside samt andre hjemmesider findes mange oplysninger om regler på området – du har også mulighed for at drøfte din situation med den socialrådgiver i Scleroseforeningen, som dækker det område, hvor du bor. I så fald kan du kontakte Scleroseforeningens kontor i Valby.