Gå til hovedindhold

Indefrosne feriepenge og flekslønstilskud

Spørgsmål

Jeg er ansat i fleksjob under den nye ordning. Jeg er i tvivl, om jeg bliver modregnet i mit Flekslønstilskud, hvis jeg vælger at få udbetalt de indefrosne feriepenge?

Svar

Af partiernes aftaletekst vedrørende indefrosne feriepenge fremgår:

Udbetaling af de indefrosne feriemidler kan IKKE anvendes til modregning af gæld. Førtidig udbetaling indgår IKKE i tildeling/beregning af eller medfører fradrag i forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser for modtageren, dennes ægtefælle/samler eller andre husstandsmedlemmer.

Du kan kontakte dit Jobcenter for helt konkret afgørelse vedrørende din situation.