Gå til hovedindhold

Indflydelse på førtidspension

Spørgsmål

Nu har jeg læst så meget om gensidig forsøgerpligt. Jeg har lige søgt om førtidspension. Min mand er folkepensionist, og har kun folkepensionen som indtægt. Derfor skulle hans indtægt ikke influere på den gensidige forsøgerpligt. Han har endnu ikke begyndt at tage af sin pensionsopsparing. Men vi har en formue, som er investeret, og heraf kommer der noget afkast/renteindtægter hvert år.

Vil disse have indflydelse på en evt. førtidspension, hvis jeg får det? Pt får jeg ledighedsydelse samt tabt arbejdsevne.

Svar

Ved beregning af førtidspension og folkepension påvirker egne andre indtægter/ægtefælle/samlevers andre indtægter, herunder også pensionsindtægter. Formue har ingen betydning, men afkast af formue har betydning.

Det er muligt at lave en vejledende beregning på borger.dk uden brug af NemId 

Brug beregningsdato 1.1.2020 og indtast de andre indtægter udover pensionen. Når den vejledende beregning foreligger vil der også blive oplyst evt. personlig tillægs%, som har betydning for din mand.

Husk også, at ændre forskudsopgørelse, da beregning af førtids-/folkepension sker med udgangspunkt i oplyste oplysninger til SKAT.