Gå til hovedindhold

Invaliditetsydelse efter overgang til pension

Spørgsmål

Jeg er ansat i flexjob 15 arbejdstimer om ugen. Jeg modtager invaliditetydelse. Hvis jeg bliver nød til at stoppe med at arbejde og gå på førtidspension, bortfalder invaliditetsydelsen så?

Svar

Personer, der modtager invaliditetsydelse vil ved evt. førtidspensionering blive tilkendt førtidspension efter reglerne før 1.1.2003. Det betyder, at invaliditetsydelsen bortfalder som særskilt ydelse. Førtidspensionen indeholder forskellige beløb, grundbeløb, pensionstillæg, invaliditetsbeløb (som også er et skattefrit beløb og en del af førtidspensionen). Personer, der tilkendes højeste førtidspension får herudover et beløb, som er benævnt erhvervsudygtighedsbeløb.

Pension beregnes i forhold til samliv, ægtefælle/samlevers indtægter og egne andre indtægter udover den offentlige førtidspension. På Borger.dk er det muligt at foretage en vejledende beregning.

Såfremt du på nuværende tidspunkt måtte være berettiget til merudgiftsydelse (serviceloven § 100) skal du også være opmærksom på, at merudgiftsydelse bortfalder ved tilkendelse af førtidspension, idet førtidspensionister med tilkendt pension efter reglerne før 1.1.2003 ikke er omfattet af personkredsen, der er berettiget til merudgiftsydelse.