Gå til hovedindhold

Journal indsigt

Spørgsmål

Jeg har sclerose med lettere funktionsnedsættelse. Får fornyet min henvisning til vederlagsfri fysioterapi hos egen læge en gang om året. Træner på hold - hvilket jeg er glad for.

Spørgsmål 1: Er fysioterapeutens journal tilgængelig for min læge og den offentlige sygesikring, eller er det alene et spørgsmål mellem fysioterapeuten og mig?

Spørgsmål 2: Kræver den offentlige sygesikring - eller andre offentlige myndigheder, at jeg - foruden holdtræningen - skal have foretaget tests og konsultationer hos fysioterapeuten?

Svar

1. Der er ikke journal indsigt imellem læge og fysioterapeut. Dvs. lægen kan ikke se fysioterapeutens journal eller omvendt. Vi kan dog kommunikere med hinanden elektronisk, og når henvisningen fornyes laver fysioterapeuten en status redegørelse, hvori det beskrives hvad målet med behandlingen har været, om målet er opnået, samt hvorfor henvisningen bør fornyes.

2. Sygesikringen kræver ikke, at der foretages tests, men forventer "at fysioterapeuten foretager en relevant fysioterapeutisk undersøgelse". Herudfra tilrettelægges behandlingen individuelt efter den enkelte patients tilstand, problemer og behov i samarbejde med patienten og den henvisende læge. Når man er holddeltager kan det være relevant at have en konsultation, hvis både du og fysioterapeuten mener der er behov herfor. Hos nogle er behovet der ikke, fordi tilstanden er stabil, eller man løbende får evalueret/justeret.