Gå til hovedindhold

Kan invalidesum udbetales uafhængigt at den løbende udbetaling

Spørgsmål

Jeg har en PFA kontant-pension, hvor der er fuld dækning ved 50% invaliditet. Jeg er på grund af sclerosetræthed visiteret til et fleksjob med 2/3 løntilskud. Jeg arbejder i dag ca. 15 timer, fordelt på mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Jeg har haft diagnosen siden december 2004 og været i fleksjob med ½ løntilskud fra april 2005 til oktober 2007, og med 2/3 løntilskud fra oktober 2007 og til dags dato.

Igennem mit fleksjob har jeg opretholdt min løn som før diagnosen, og har derfor ikke brug for udbetalinger af invalidepension (eller præmiefritagelser). Men når jeg læser betingelserne vedrørende , ser det imidlertid for mig ud som om jeg er berettiget til at få dette engangsbeløb udbetalt? Eller hænger de to sammen, så man for at få engangsbeløbet udbetalt også skal indstilles til invalidepensionsudbetalinger?

Her er hvad jeg selv har kunnet læse mig frem til: I betingelserne står der i §5 : "For at engangsbeløb ved invaliditet kan udbetales, skal erhvervsevnen være nedsat til en tredjedel eller derunder, og nedsættelsen skal, efter PFA Pension's skøn, være varig. Det skal således være overvejende sandsynligt, at erhvervsevnen, trods lægelig behandling, omskoling, optræning eller uddannelse, er og fortsat må anses at ville være nedsat til en tredjedel eller derunder".


Stk. 2: "Engangsbeløbet ved invaliditet kan tidligst udbetales et år efter invaliditetens indtræden. Det er forudsat, at invaliditeten har varet uafbrudt i et år, og at forsikrede er i live et år efter invaliditetens intræden."

Svar

Log ind som medlem

Log ind med dit medlemslogin for at få adgang

Log ind

Ikke medlem?

Hvis du giver os din e-mail og telefonnummer, kan du få adgang mod, at du accepterer, at vi kan kontakte dig og fortælle mere om dine muligheder for at støtte scleroseforeningens arbejde

Anmod om adgang