Gå til hovedindhold

Kan jeg tegne en livsforsikring

Spørgsmål

Jeg har et meget fredeligt sklerose forløb på 5. år. Jeg er en kvinde på 36 år. Jeg havde desværre ikke tegnet livsforsikring mm., inden jeg fik min diagnose. Jeg er ved at undersøge muligheder for ny ulykkesforsikring og evt. tegne livsforsikring, for at sikre min mand bedst mulig i forbindelse med huskøb sammen. Jeg har via banken prøvet at sende helbredsoplysninger ind til en livsforsikring, og der stod at den kunne de ikke tegne pga MS.

Mit spørgsmål er om I har erfaring med, at der kan tegnes livsforsikring alligevel ved konkret kontakt til et pensionsselskab ud fra helt konkrete oplysninger og ikke bare standard oplysningerne? Hvis ja - har I erfaring med at et selskab frem for et andet er mere villig til at tegne sådan en livsforsikring?

Mit andet spørgsmål går på ulykkesforsikring. Jeg forstår andre besvarelser på lignende spørgsmål, at man skal være ærlig og fortælle om MS, når man indhenter tilbud. Kan I oplyse om faldgrupperne, og hvad man skal være særligt opmærksom på i forbindelse med valg af evt. ny ulykkesforsikring?

Svar

Jeg kender desværre ikke til pensionsselskaber, der ønsker at etablere livsforsikring til mennesker med MS uanset forløbet før diagnose og med diagnosen, når livsforsikringen tegnes privat. Hvis man indtræder i en firmapension, der som oftest også omfatter en livsforsikring, så er det typisk muligt at få en dækning af en hvis størrelse, da de helbredsoplysninger man skal aflevere, er meget lempeligere, og der ofte ikke spørges til sygdomme på samme måde.

Hvad angår ulykkesforsikring, er det korrekt at ærligheden gør, at forsikringsselskabet ikke fremtidigt kan afvise en skade, hvis de kan påberåbe sig, at de ikke ville have tegnet forsikringen, hvis de havde haft kendskab til sygdommen. Faldgruben kan være, at hvis du kommer ud for et ulykkestilfælde, og ulykken skyldes MS-symptomer, så vil forsikringen ikke dække, men der er jo mange andre ulykker man kan rammes af.