Gå til hovedindhold

Kognitive problemer som følge af MS eller som følge af stress og krise

Spørgsmål

Kan man differentiere kognitive problemer fra sclerosen fra symptomer pga krise/stress? I så fald, hvilke fagpersoner vil være i stand til at gøre dette? Neurolog, neuropsykolog eller andre. Kan man få hjælp til denne differentiering gennem Scleroseforeningen?

Svar

Alle mennesker som er udsat for stress eller depression kan få problemer med tænkningen. Det samme gør sig gældende, dog ofte i mindre grad, når man er i en krise. Den type af problemer med tænkningen, som man kan få minder på mange måder om dem, man kan få som følge af MS. Hjernens tempo nedsættes, man kan få opmærksomhedsforstyrrelser, reduceret arbejdshukommelse og problemer med de kognitive styringsfunktioner (eksekutive vanskeligheder). Disse vanskeligheder medfører, at man i dagligdagen oplever problemer med at huske.

En del mennesker med MS oplever på et eller andet tidspunkt at være i en belastningstilstand (som både stress og krise er). Det kan derfor være særdeles relevant, som du efterspørger viden om, at få udredt, hvad der skyldes hvad. Det er muligt, men det er noget af et detektivarbejde. Det er ofte en neuropsykolog, der kan tilbyde en sådan udredning. Nogle gange kan det være nødvendigt at lave en neuropsykologisk undersøgelse. Andre gange kan en læge (neurolog eller praktiserende læge), der har viden om, hvordan forskellige sygdomme og tilstande påvirker tænkning, lave en sådan udredning med udgangspunkt i en samtale om symptomer.

Du kan selv prøve at kigge kritisk på dine kognitive vanskeligheder. Hvornår er de opstået? Hvornår og hvordan har de ændret sig? Skriv om muligt tidspunkter ned. Er der sammenfald med særlige hændelser i dit liv, situationer hvor du har været meget belastet. Vær også opmærksom på, at depression kan medføre nogle af de samme forværringer. Hvis du ikke kan finde en ydre forklaring kan det være som følge af stumme attakker, som du ikke mærker fysisk.
Det er vigtigt at gøre din neurolog opmærksom på, hvis du mistænker forværring af din tilstand som følge af MS, også af kognitiv karakter. Hvis du mistænker stress, krise eller depression vil jeg anbefale, at du søger hjælp hos din praktiserende læge. De kognitive forværringer vil bedres i takt med at tilstanden bedres. Det kan tage lang tid. En tommelfingerregel er, at det kan tage ligeså lang tid for kognitive vanskeligheder at bedres, som selve stresstilstanden eller f.eks. depressionen har været. Ofte vil de kognitive problemer være de sidste, der forsvinder.

Scleroseforeningen har ikke neuropsykologer ansat, og kan derfor ikke hjælpe med denne vurdering. Der er neuropsykologer ansat på de neurologiske afdelinger. Du kan evt. spørge dit skleroseteam, om det er muligt at blive henvist til afdelingens neuropsykolog. Sclerosehospitalerne har også neuropsykologer ansat med viden om netop disse områder. Du skal dog være på et ophold for at få en samtale med Sclerosehospitalernes neuropsykologer.