Gå til hovedindhold

Kolesterolsænkende medicin

Spørgsmål

Pga. den megen omtale af at kolesterolsænkende medicin kan have en negativ effekt på myelinet, har jeg fravalgt min kolesterolsænkende medicin fra for et års tid siden. Har jeg været for hurtigt ude?

Svar

Simvastatins rolle i Sclerosesammenhæng er lidt uklar. Præparatet er kommet lidt i miskredit i befolkningen for flere år siden pga. avisoverskrifter om at nogle få patienter havde bivirkninger. Men det skal sammenholdes med at vist over en halv million danskere får medicinen, der virker kolesterolsænkende. I store doser har Simvastatin i dyreforsøg vist sig at kunne påvirke immunsystemet i gunstig retning. Det har dannet baggrund for at afprøve effekt af Simvastatin i behandlingsforsøg ved synsnervebetændelse og sclerose. Nogle har vist tegn på effekt, andre ikke.

Man må altid overveje fordele og ulemper ved medicin, men hvis der er lægelig grund til at ordinere Simvastatin, ser jeg ingen grund til at holde sig tilbage pga. sclerose. Det kan teoretisk set endda være gavnligt, men det er som nævnt uklart trods mangeårig forskning.