Gå til hovedindhold

Kommunikations hjælpemidler

Spørgsmål

Min svigerfar har sclerose. Han er 68 år og har få funktioner tilbage. Han kan faktisk kun bevæge den ene arm og hovedet. Han ser og hører dårligt, og får sværere ved at indgå i samtaler og det der sker omkring ham. Desværre er hans stemme også begyndt at svigte. Det tager meget lang tid for ham at få ordene frem, og det er en meget svag stemme.

Hvilke hjælpemidler kan man anvende, for at vi stadig kan kommunikere med ham, når stemmen helt er væk? Det haster, hvis der skal kalkuleres med tid til indlæring for ham og alle omkring ham, så er der et relativt lille vindue. Han er ikke vant til IT-redskaber, så hvis det er den type, så skal det være meget enkelt. Desuden ser han meget dårligt og har svært ved at fokusere.

Svar

Din svigerfar har mange funktions begrænsninger, og jeg tænker derfor at det er vigtigt, at han bliver testet for, hvilken kommunikations form der vil passe/fungere bedst for ham og hans familie/plejen.

Jeg vil forslå, at I kontakter den kommune som din svigerfar bor i, og beder om hjælp til udredningen og/eller information om, hvor I præcist skal henvende jer for at få hjælp.

Der findes både enkelte løsninger som piktogrammer, hvor man f.eks. kan pege på en konkret ting som en problematik eller løsning f.eks. et glas. Det kan også være samtalekort eller tekst med fortrykt relevant information for dem som taler sammen.

Der er også enkelte maskiner – f.eks. ligt Writeren, hvor man staver sig igennem et ord, eller som kan have fortrykte sætninger liggende der kan kaldes frem.

Det der bruges mest er apps, der kan benyttes i egen smartphone, eller programmer der kan benyttes i egen pc.

Fordi både syn, tale, hørelse, bevægelse og måske også forståelse er påvirket, tænker jeg, at det kan blive svært at få en enkelt løsning til at fungere.