Gå til hovedindhold

Kørekort og MS

Spørgsmål

Har læger indberetningspligt når en person får diagnosen sclerose (i forbindelse med personens kørekort)? Eller er det op til lægen at skønne, om der er et problem i forbindelse med personens køreevne?

Svar

Vedrørende kørekort og lægelig indberetning glæder: Det er lægens ansvar at vurdere, om patienten er i stand til at føre motorkøretøj på fuldt betryggende vis. Skønner lægen, at patienten ikke kan dette, har lægen pligt til at meddele patienten, at der skal holdes kørselspause, samt hvor lang kørselspausen skal være. Hvis lægen skønner at patienten ikke overholder dette, kan læge anmelde patienten til embedslægen eller politiet.

Lægen indberetter ikke diagnoser til embedslægen eller politiet, så registrering må ske centralt.
Du kan læse mere om lovgivning og kørekort ved neurologiske sygdomme i Sundhedsstyrelsens vejledning, hvor du kan søge på "multipel sklerose" og se, at man anbefaler kørekort for 2 år af gangen.