Gå til hovedindhold

Kronisk forværring efter COVID

Spørgsmål

Jeg har 2 spørgsmål.

1) Jeg er meget svimmel. Har haft Covid 19 i marts og synes at svimmelheden efter denne omgang er mere permanent. Der er ingen "gode" dage, hvor det er mildere. Er det jeres erfaring, at Covid 19 kan forværre sklerosesymptomer, og har I erfaret at det bliver bedre igen over en periode?

2) Jeg har bestilt tid til det der hedder hypoxisk terapi ved SANA i Århus. Kender I til denne behandlingsform og er det noget der frarådes sklerosepatienter. Jeg vil bruge det, hvis det kan hjælpe i tilfælde af, at der er senfølger der generer sklerosen. 

Svar

COVID kan forværre MS symptomer når man har feber og er syg, hvor tilstanden efterfølgende bedres igen, til samme niveau som før man blev syg (pseudoattak). Det er ikke erfaringen, at symptomer kronisk forværres, efter man er blevet rask fra COVID eller anden infektion. Det kan dog ikke udelukkes, at du kan have haft et attak under COVID, da svære infektioner generelt øger risikoen for dette.

Vedrørende hypoxisk terapi, har jeg ikke kendskab til videnskabelig erfaring med dette i forhold til kroniske MS symptomer. Der er tidligere lavet forsøg med hyperbar-oxygenbehandling (det modsatte af hypoxisk terapi), hvilket ikke havde målbar effekt.