Gå til hovedindhold

Ledsagelse til læge

Spørgsmål

Min mand har udover de fysiske skavanker som følge af sclerosen også en temmelig dårlig korttidshukommelse og nogen gange lidt svært ved at få forklaret sig, og det kan indimellem være et problem ved læge/tandlæge besøg mm, da han ikke altid får forklaret problemerne ordentligt, og ikke altid husker hvad der bliver sagt.

Er det muligt, at jeg kan få betalt fri fra arbejde til at ledsage ham til læge, tandlæge mm når det er nødvendigt?

Svar

Der er desværre ikke lovhjemmel til kompensation i forbindelse med pårørendes ledsagelse til læge/tandlæge. I forbindelse med hospitalsbesøg er der i de forskellige regioner – som udgangspunkt – lavet samarbejdsaftaler, der indeholder retningslinjer, der tager højde for, at ”borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne får den nødvendige personlige hjælp, hjælp til kommunikation og ledsagelse i forbindelse med behandling på hospitalet”  Det er hospitalet, som har ansvaret for at vurdere, om der er mulighed. Kontakt derfor hospitalet for nærmere.

Egen læge/tandlæge er også ansvarlig for, at din mand får den fornødne besked – i så fald må læge/tandlæge skrive oplysningerne ned og give ham dem med hjem.

Jeg ved godt, at det kan lyde meget besværligt, men det er de retningslinjer, der er.

Nu kender jeg jo ikke din mands alder og situation generelt. Men er din mand under 67 år vil det måske være relevant at tænke på ledsageordning.  Du/I kan læse nærmere om betingelserne dels på Scleroseforeningens hjemmeside (lovgivningssiderne) dels via nettet generelt.

Hvorvidt din mand kan være berettiget til socialpædagogisk støtte (servicelovens §85) ved jeg ikke. Men i så fald er det jeres bopælskommune, der skal tage stilling til det.

Du/I har også mulighed for at kontakte Scleroseforeningens socialrådgiver, ring til 36 46 36 46.