Gå til hovedindhold

Ledsager til svømning

Spørgsmål

Jeg skriver fordi vi fik information om at søge en ledsagerordning som en mulighed for ekstra hjælp, men problemet er at han er over 67, og derfor ikke kan få den ordning. Ved du om der er andre løsninger eller muligheder, der kan undersøges, så han kan få den nødvendige hjælp? Det vi søger er en der kan ledsage til svømning en gang om ugen.

Svar

Ledsageordning kan kun søges af personer under 67, som du også skriver. Det fremgår ikke om personen er tildelt personlig pleje hjemme. Du skriver, at personen  har behov for ledsagelse til svømning, men du skriver ikke, hvorvidt der er behov for hjælp i omklædningsrum til omklædning, bad eller lign? Jeg ved ikke om det handler om specielle hold, hvor der er frivillige hjælpere til stede. Jeg har ikke opfattet spørgsmålet sådan, at det udelukkende handler om befordring til og fra, da jeg går ud fra, at personen er bekendt med mulighed for handicapkørsel eller anden form for flexkørsel. 

Jeg kan ikke ud fra dit spørgsmål udlede, om der kunne være mulighed for personlig hjælp efter servicelovens § 83 eller socialpædagogisk bistand efter samme lovs § 85. Det vil personens kommune kunne vejlede yderligere om.