Gå til hovedindhold

LongoVital

Spørgsmål

Jeg har et spørgsmål angående LongoVital Classic. Jeg tænker på, at påbegynde langtidsbehandling med LongoVital pga. de gode egenskaber urterne har med hensyn til mundsygdomme og infektioner, som er blevet påvist til netop disse problematikker. Men jeg er meget i tvivl om, urterne kan fremprovokere at attak, i forhold til at booste ens immunforsvar i en negativ retning med hensyn til sclerosen? Jeg har læst, at man skal tage dette produkt fast over flere måneder for at opnå den gode effekt, men jeg er bekymret for om urterne gør mere skade end gavn på den lange bane. Jeg tager ikke andre vitaminer pt.

Svar

Du behøver ikke at bekymre dig om, at LongoVital vil fremprovokere attacker. Der er ingen af dets indholdsstoffer, der er kendt for at kunne være problematiske i forhold til MS. Hvorvidt det vil hjælpe på dine symptomer, er jeg dog usikker på. Longovital indeholder en række vitaminer, som vi som udgangspunkt får rigeligt dækket via vores kost. Undtagelsen for dette er D-vitamin, som det kan være en god ide at tage som tilskud. I hvert fald henover vinteren. En god dosis synes her at være omkring 20 mikrogram dagligt.

Der udover indeholder LongoVital flere potentielt gavnlige urter. Her er det dog vigtigt at holde sig for øje, at de studier der har undersøgt virkningerne af disse urter, oftest er lavet på den hele uforarbejdede urt og i noget højere doser. Når man derimod tager flere urter og giver det i små doser i tilskud som LongoVital, så er det meget usikkert, om der forsat er gavnlige virkninger. Der er heller ikke mig bekendt nogen dokumenteret gavnlige virkninger af dette tilskud. Derfor vil det aldrig være et tilskud, som jeg vil anbefale mine patienter.