Gå til hovedindhold

Manglende iværksættelse af rettidig undersøgelse

Spørgsmål

Jeg fik konstateret Attakvis sclerose i 2019. Det kunne dog ses på ar på hjernen, at jeg har haft forskellige attaks igennem årene. Jeg har flere gange været i kontakt med min egen læge, angående det som godt kan ses som attaks i bagspejlet.

I 2014, var jeg fx forbi en læge, hvor der var mistanke om, at det kunne være fibromyalgi, og blev i den forbindelse CT scannet, hvor de ikke kunne finde noget, som kunne forklare mine symptomer. Efterfølgende henviste min egen læge mig ikke videre i systemet, men lod det hele bare falme lidt ud, selv om jeg stadigvæk led af træthed og smerter i min krop. Efter 2014 har jeg været forbi med flere underlige skavanker, som altid blev diagnoseret som en nerve i klemme, og jeg har i den forbindelse brugt en formue på fysioterapi til at løsne alle de klemte nerver igennem årene.

Da mit store attak startede med et brag af spasmer og andre sjove skavanker i november 2018, blev jeg igen henvist til fysioterapi, hvor den stakkels fysioterapeut rystede på hovedet, og anbefalede mig at skifte læge. I januar endte jeg så med at tage ind på akutmodtagelsen, hvor den læge som så mig der, skrev til min egen læge og bad om, at jeg blev henvist akut til neurolog. Jeg var efterfølgende inde hos hende, hvor hun rullede med øjnene over alt det stress over ingenting, før hun gav mig helt basic henvisning uden at nævne, at det var akut.

Det var igennem min egen ihærdighed og store anstrengelser, at jeg kom ind til hurtig behandling og fik diagnosen i februar. Det var aldrig med min egen læges gode vilje, og hun er i den grad skiftet ud i dag. Fra november til februar, mistede jeg kraften i min højre hånd, hvor jeg har svært med at bruge den i dag, og jeg har fået en dropfod, så jeg har svært ved at bevæge mig rundt. Det hele kunne godt have gået anderledes, hvis min læge havde hørt på mig, og henvist mig videre i systemet tidligere i mit forløb.

Så mit spørgsmål er, hvad kan jeg gøre ved det, kan jeg få mit forsikringsselskab til at køre en sag mod hende, eller kan jeg gøre det selv. Hvad er egen læges ansvar i forhold til fejlbehandling, og hvem skal bære ansvaret for, at jeg har en krop som bærer på skader som kunne være undgået, hvis jeg var kommet videre i systemet tidligere? Er det nogen som bærer ansvar for det, eller skal jeg bare leve med det og komme videre?

Svar

Hvis du har mistanke om, at du har fået en skade på grund af din praktiserende læges eller andre lægers manglende iværksættelse af rettidig undersøgelse eller behandling, så har du mulighed for både at klage og søge erstatning for de konsekvenser, den manglende reaktion har haft for dig. Man får ikke erstatning for det faktum, at man er syg, men hvis den forsinkede diagnosticering har haft konsekvenser for dig, som ellers ikke ville have været til stede, så kan det være, at du er berettiget til en erstatning.

En ansøgning om erstatning er ikke det samme som at klage. Patienterstatningen behandler alene anmodninger om erstatning. Her undersøger man, om patienten har fået en skade af behandlingen i sundhedsvæsenet, og om skaden opfylder kriterierne for at give erstatning i henhold til lovgivningen. Ønsker du at klage over, at lægerne ikke iværksatte tilstrækkelige undersøgelser, og at du dermed blev diagnosticeret senere end du ellers ville være blevet det, så kan du klage til Styrelsen for Patientklager. Styrelsen behandler ikke spørgsmål om erstatning men vurderer, om der er grundlag for kritik af den eller de behandlende læger.

Du søger erstatning ved at anmelde sagen via et online anmeldelsesskema på patienterstatningen.dk. Du skal udfylde skemaet så godt du kan, og derfra foretager Patienterstatningen resten af sagens oplysning og træffer en afgørelse. De indhenter selv journalmateriale og udtalelser fra det involverede sundhedspersonale. Fristen for at anmelde sagen er 3 år fra det tidspunkt, hvor du fik, eller burde have fået kendskab til skaden. Der er også en absolut forældelsesfrist på 10 år. Det betyder, at du ikke kan søge erstatning for skader, der er ældre end 10 år, ligegyldigt hvornår du har fået kendskab til skaden. Patienterstatningen vurderer selv, om sagen er indgivet rettidigt.

Hvis du (også) ønsker at klage, så skal du sende klagen til Styrelsen for Patientklager via et online skema på stpk.dk. Her er fristen for at klage 2 år fra det tidspunkt, hvor du fik, eller burde have fået kendskab til skaden. Den absolutte forældelsesfrist er her på 5 år. Der gælder det samme her, at Styrelsen selv oplyser sagen.

Du har ikke brug for advokat for at søge om erstatning eller klage. Sagsbehandlingen er indrettet sådan, at myndighederne er forpligtet til at undersøge og forberede sagerne på vegne af patienten. Det følger af den almindelige retsgrundsætning i dansk ret, også kaldet officialprincippet, som skal sikre at myndighederne træffer rigtige afgørelser.