Gå til hovedindhold

Mavenclad - langtidseffekt og sikkerhed

Spørgsmål

Jeg står overfor at skulle skifte behandling og kan vælge mellem Tysabri eller Mavenclad. I den forbindelse har jeg et par spørgsmål.

Jeg har på nuværende tidspunkt haft 1 måske 2 attakker og er diagnosticeret i 2020. Mine attaker har været i form af føleforstyrrelser.
1) Hvor mange år efter Mavenclad behandling vender sygdommen tilbage?

2) Er det stensikkert, at sygdommen vender retur efter et par år, eller ser man tilfælde, hvor den simpelthen bare er i ro?

3) Jeg synes på nettet at kunne læse mig til, at risikoen for at udvikle cancer øges som følge af Mavenclad behandling. Hvor stor er den risiko?

4) Er der andre bivirkninger, man skal være opmærksom på ved Mavenclad?

5) Er det forsvarligt at være i livslang Tysabri behandling uden nævneværdige bivirkninger eller skader på immunforsvaret, leveren m.v.?

Svar

Mavenclad langtidsdata fra forskellige studier viser, at efter 4 års behandling var ca. 66 - 71% af mennesker med MS stadig fri for attakker og efter 6 år var op til 59% stadig attakfri (CLARITY studiet).

Hvad angår byrden af neurologiske symptomer (EDSS) var 64 - 85% fri for forværring efter 4 år, mens 6 års data viste op til 81% frihed for forværring (ORACLE studiet).

Som du kan se, er der fortsat en betydelig del af dem, som fik Mavenclad, der efter 6 år ikke havde fået attakker eller neurologisk forværring. Det er derfor sandsynligt, at en del af disse kan være i bedring og fri for ny sygdomsforværring i meget lang tid fremover.

Der er registreret få alvorlige bivirkninger til Mavenclad. Hyppigst ses lavt antal hvide blodceller efter opstart af Mavenclad, hvilket er en tilstræbt virkningsmekanisme, der imidlertid kan optræde i svær utilsigtet grad. De hvide blodceller vil dog normaliseres spontant efter behandlingen.

Der er desuden observeret øget tendens til "helvedesild" (Herpes Zoster) hos mennesker i Mavencladbehandling. Senest er der rapporteret tilfælde med leverskade, herunder alvorlige tilfælde, og tilfælde der førte til at behandlingen måtte stoppes. En nylig gennemgang af tilgængelige sikkerhedsdata har fundet øget risiko for leverskade efter behandling med Mavenclad.

Cancer er mig bekendt ikke set i øget grad hos Mavenclad behandlede. Indledende forskning viste tilfælde af kræft hos behandlede, men yderligere forskning fandt ikke tegn på en øget kræftrisiko ved Mavenclad.

Hvad angår Tysabri, er det den højeffektive behandling, som vi har længst erfaring med. Hvis mennesker med det potentielt livsfarlige JC virus udelades fra behandlingen, er der stort set ingen kendte alvorlige langtidsbivirkninger ved Tysabri, og det er en meget sikker og effektiv MS behandling.